You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

La soledat, un condicionant important

Amb aquesta Conversa comencem el 15è any de les Converses sobre Immigració a Braval. Avui hem parlat de diversos factors que influeixen a la vida dels immigrants i de tota persona La soledat n’és un dels més destacats, que provoca que les persones es trobin s ...

Eficàcia de l’acció del voluntariat

En moltes ocasions el voluntariat resol amb pocs mitjans situacions realment dificultoses, gràcies a la proximitat amb la persona “ajudada”. Aquest contacte genera unes relacions afectives que van més enllà de l’ajut concret, i sovint consolida una amistat ...

L’habitatge com a factor d’integració

Seguim parlant de l’habitatge, un dels més grans problemes que avui dia afecten als immigrants (i a molts no immigrants), i que ha generat el fenomen “okupa”. En aquest sentit cal diferenciar entre l’okupa necessitat, i l’okupa anti-sistema. Cal anar artic ...

Hem parlat d’aspectes de comunicació relacionats amb la immigració

Hores d’ara seguim preguntant-nos: què és integrar una persona? Perquè en la vida diària encara es funciona amb equívocs, com, per exemple, quan a nois nascuts aquí, amb la pell d’un altre color o un altra fesomia, els hi preguntem: de quin p ...

La repetició de constants en els processos d’immigració

La situació dels immigrants va variant, però -encara que cada vegada tenim més experiència- es van repetint unes constants que ens porta de vegades a la frustració i a pensar que “això no té remei”. Ens trobem amb una hipòcri ...

Noves dificultats que anem aprenent a resoldre

Hi ha molts habitatges en mal estat. Molts, particulars i d’altres de promoció pública. Està més o menys previst un protocol d’actuació per arranjar els desperfectes i averies, però resulta que en moltes ocasions els inquilins no deixe ...

Seguim analitzant les dificultats i els camins de solució

Amb la conversa d’avui hem passat ja de 500 participants des que vam començar les converses el 2005. El contingut ha estat molt variat, d’acord amb les experiències tant diferents dels participants.   A poc a poc es va introduint en les empreses ...

Algunes de les mancances més rellevants actualment

La conversa d’avui s’ha caracteritzat per l’anàlisi de diversos aspectes de la situació actual i per oferir respostes concretes a les dificultats que es plantegen.   Els immigrants de primera generació són un dels grups humans ...
Solidaris
La Vanguardia. Editorial 02.04.2022

L'àgil acollida de refugiats ucraïnesos

Algunes ong’s demanen un tracte igualitari per als immigrants d'altres procedències

Integració
Convivència
Gestió de la immigració