You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

Noves dificultats que anem aprenent a resoldre

Hi ha molts habitatges en mal estat. Molts, particulars i d’altres de promoció pública. Està més o menys previst un protocol d’actuació per arranjar els desperfectes i averies, però resulta que en moltes ocasions els inquilins no deixe ...

Seguim analitzant les dificultats i els camins de solució

Amb la conversa d’avui hem passat ja de 500 participants des que vam començar les converses el 2005. El contingut ha estat molt variat, d’acord amb les experiències tant diferents dels participants.   A poc a poc es va introduint en les empreses ...

Algunes de les mancances més rellevants actualment

La conversa d’avui s’ha caracteritzat per l’anàlisi de diversos aspectes de la situació actual i per oferir respostes concretes a les dificultats que es plantegen.   Els immigrants de primera generació són un dels grups humans ...

Tot i les dificultats, la gran xarxa social que tenim possibilita la cohesió social

Comencem el 14è any d’aquestes Converses.   La situació de l’habitatge en molts barris de Barcelona és especialment precària i dificulta molt la interrelació entre habitants de diversos països. L’increment de pisos ...

L’afecte personal, un element bàsic en els processos d’inclusió social

Una conversa molt variada, rica en vivències i amb moltes aportacions positives, fruit de l’experiència de cadascun dels participants.   Cada vegada es detecten més les situacions de pobresa “amagada” que es produeixen en famí ...

Cal redefinir el paper de les ONG i el tercer sector

Anem observant que, sota l'argument de la professionalització amb el desig d'oferir un servei de "qualitat", les ONG es van convertint en empreses de serveis amb un alt nombre de personal contractat. Això comporta una despesa que només es pot afronta ...

L’educació és el factor fonamental per aconseguir l’ascensor social

És molt destacable l’esforç que es fa a les escoles per aconseguir l’arrelament dels immigrants en la nostra societat. Els processos que faciliten la relació entre persones de diferents països fan que ens anem coneixent cada vegada més, es tren ...

Arribem a la Conversa número 100

Gairebé tota la conversa d’avui ha estat relacionada amb les experiències de voluntariat dels assistents.   La persona que vol fer voluntariat necessita una preparació, tant en coneixements específics segons la dedicació, com en ca ...
Ciutadania
Ander Goyoaga. Bilbao. La Vanguardia, 16.10.2021. p. 30

El professor que ensenya al captaire

De Miguel ajuda a Evans Isibor a treure el graduat mentre el migrant demana almoina

Integració
Èxit escolar
Voluntariat
Cohesió social
Educació
La Vanguardia. Editorial

La nova FP ha de ser un èxit

Cal potenciar la màxima implicació de les empreses en la formació laboral

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Legislació