You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Esport multiètnic, èxit escolar i inserció laboral

Cohesió social en un barri multicultural

Sense
fronteres:
joves de
30 països,
10 llengües,
9 religions

Promoció del voluntariat social

Espai comú de convivència

Oportunitats pels joves del Raval i les seves famílies

Casal d'Estiu


D’un mes de durada. Es combinen els aspectes culturals, esportius i convivencials, amb excursions i activitats de coneixement del país.