You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Publicacions

Claves de éxito para el ascensor social

Llibre de Josep Masabeu. Editat per la Fundació Raval Solidari. 2020. Barcelona. ISBN: 978-84-09-26664-7

Detalla els coneixements adquirits al llarg de 15 anys en les 117 Converses sobre Immigració a Braval que hem mantingut fins el moment, i en les què han participat 600 persones expertes provinents de diferents àmbits culturals, professionals i ideològics.

Braval, veinte años trabajando por la inclusión a través del deporte

Artículo de Josep Masabeu. En Ripoll Carulla, Santiago (coord.) Jornadas sobre Derecho, Inmigración y Empresa. Colegio Notarial de Cataluña – Marcial Pons. 2019. Barcelona. ISBN: 978-84-9123-628-3. Article que recull la ponència explicada per l’autor en la Taula Rodona “Experiències de gestió de la diversitat” en les Jornades del Col·legi de Notaris.

20 històries de superació al Raval

Llibre de Josep Masabeu. Editat per la Fundació Raval Solidari. 2017. Barcelona. ISBN: 978-84-697-3834-4  (català). ISBN: 978-84-697-4400-0  (castellano)

Publicat amb ocasió dels 20 anys de Braval (2018), ens presenta, amb pàgines viscudes pels seus protagonistes l'experiència desenvolupada al barri del Raval de Barcelona, on Braval realitza des del 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. Promou el voluntariat. Busca l'èxit escolar i la inserció laboral. Hi participen joves de 30 països, que parlen 10 llengües i professen 9 religions. Els resultats obtinguts són ben esperançadors, i l’experiència es pot implementar fàcilment en altres indrets.

La República del Raval. Eines de cohesió social

Llibre de Josep Masabeu. Editat per la Fundació Raval Solidari. 2010. Barcelona. ISBN: 978-84-614-6684-9

En aquest estudi analitza els paràmetres globals des dels que considera que cal afrontar aquesta temàtica. Descriu l’entrellat de les Converses sobre Immigració a Braval, de manera que Braval ha esdevingut un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya. És un llibre pràctic, empíric i contrastat, que explica l’experiència desenvolupada en el barri del Raval de Barcelona, amb un 47% de població immigrant, on Braval realitza des de l’any 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. 

Immigració i cohesió social: el gran repte per a Europa. Una experiència reeixida al Raval de Barcelona

Article de Josep Masabeu. Original en català publicat a la Revista de Catalunya. Nº 225. Febrer 2007. Barcelona. ISSN: 0213-5876

La immigració s’ha convertit, en molt poc temps, en una important variable dins de la complexa configuració de l’espai social, cultural, religiós, polític i econòmic europeu. És una realitat polièdrica, amb moltes facetes interconnexionades, que constitueix, probablement, el repte més complex que el nostre país ha d’afrontar actualment.

Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia