You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Publicacions

20 històries de superació al Raval

Llibre de Josep Masabeu

Editat per la Fundació Raval Solidari. 2017. Barcelona.

ISBN: 978-84-697-3834-4  (català)

ISBN: 978-84-697-4400-0  (castellano)

Publicat amb ocasió dels 20 anys de Braval (2018), ens presenta, amb pàgines viscudes pels seus protagonistes l'experiència desenvolupada al barri del Raval de Barcelona, on Braval realitza des del 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. Promou el voluntariat. Busca l'èxit escolar i la inserció laboral. Hi participen joves de 30 països, que parlen 10 llengües i professen 9 religions. Els resultats obtinguts són ben esperançadors, i l’experiència es pot implementar fàcilment en altres indrets.

 

La República del Raval. Eines de cohesió social

Llibre de Josep Masabeu

Editat per la Fundació Raval Solidari. 2010. Barcelona.

ISBN: 978-84-614-6684-9

En aquest estudi analitza els paràmetres globals des dels que considera que cal afrontar aquesta temàtica. Descriu l’entrellat de les Converses sobre Immigració a Braval, de manera que Braval ha esdevingut un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya. És un llibre pràctic, empíric i contrastat, que explica l’experiència desenvolupada en el barri del Raval de Barcelona, amb un 47% de població immigrant, on Braval realitza des de l’any 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. 

 

Immigració i cohesió social: el gran repte per a Europa. Una experiència reeixida al Raval de Barcelona

Article de Josep Masabeu

Original en català publicat a la Revista de Catalunya. Nº 225. Febrer 2007. Barcelona

ISSN: 0213-5876

La immigració s’ha convertit, en molt poc temps, en una important variable dins de la complexa configuració de l’espai social, cultural, religiós, polític i econòmic europeu. És una realitat polièdrica, amb moltes facetes interconnexionades, que constitueix, probablement, el repte més complex que el nostre país ha d’afrontar actualment.

Solidaris
Leopoldo Abadía

El cotxe és meu!

La identitat d’Europa i les migracions

Integració
Drets i Deures
Convivència
Gestió de la immigració
Ciutadania
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania