You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Població del Raval

Habitants  47.986 persones    (3 % de la població de Barcelona)

Superfície    1,1 Km2   (1,1 % de la superfície de Barcelona)

Densitat de població del barri  43.623 hab./km2

Densitat de població de Barcelona   15.000 hab./km2

Població immigrant    23.808 persones     (49,6 % del barri)

Al Raval hi ha més habitants que a Salt (32.000), Vic (39.000) ó Figueres (45.000)

 

Increment constant de la immigració

  1998 2002 2008 2018
Espanya 1 % 3 % 11 % 10 %
Catalunya 3 % 6 % 15 % 14 %
Barcelona 4 % 8 % 17 % 18 %
El Raval 10 % 25 % 48 % 49 %

 

Nacionalitats amb més presència al Raval

Pakistan 4.790 Bolívia 310 
Filipines 4.059 Romania 300
Bangladesh 2.843  Colòmbia 293  
Itàlia 1.606  Argentina 285
Marroc 1.340 Equador 259
Índia 1.041 Brasil  243
França 767 Estats Units  221
Regne Unit  456  Portugal 214 
Alemanya  372  R. Dominicana 204
Xina  328 Rússia 194
Solidaris
Leopoldo Abadía

El cotxe és meu!

La identitat d’Europa i les migracions

Integració
Drets i Deures
Convivència
Gestió de la immigració
Ciutadania
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania