You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COHESIó SOCIAL

Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa


Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Màrius Carol

Un conte de Nadal


Gairebé dues mil persones van aplaudir als nois del cor del Raval al Liceu

Convivència
Solidaritat
Generosidad
La Vanguardia. Editorial

Pobresa a Espanya


Un terç dels menors estan en risc de pobresa

Família
Joventut
Pobresa
Crisis
Josep Oriol Pujol i Humet

L'oci com a cohesió social


Aquests dies han estat notícia les sortides dels nens cap a les colònies d'estiu

Voluntariat
Cohesió social
Solidaritat
Alfred Pastor

Espanya podria sorprendre'ns


Que les organitzacions que ajuden els més desafavorits puguin complir amb la seva tasca és tan important com anar ajustant el dèficit o anar canviant l'estructura de la nostra ...

Cohesió social
Gestió de la immigració
Solidaritat
La Vanguardia. Editorial

Nivells de pobresa alarmants


Càritas adverteix que avui la pobresa a Espanya és més extensa, més intensa i més crònica que mai.

Servei
Inserció laboral
Pobresa
Lluís Foix

Mercadeig polític sobre el burka


Primer va ser a Lleida, avui s’ha produït a Vendrell, pròximament es plantejarà a Reus i Tarragona fins que s’estengui per tot el territori. És un mercadeig polític sobre la pr ...

Convivència
Drets i Deures
Integració

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situa ...
/src/Template/Posts/categories.ctp (line 171)
[
	(int) 0 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 62,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Europa davant sí mateixa',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa? ',
		'html' => '<p>L&#39;hivern demogr&agrave;fic europeu coincideix amb l&#39;explosi&oacute; de natalitat a l&#39;&Agrave;frica, on viuen quatre-cents milions de menors de quinze anys sobre una poblaci&oacute; total de 1200 milions. La dada es recull en l&#39;&uacute;ltim informe de l&#39;ONU sobre perspectives de poblaci&oacute; mundial, que preveu que el 2050 els africans seran m&eacute;s de 2500 milions (un de cada quatre habitants), dels quals 125 milions viuran a Europa i uns deu milions a Espanya.</p>

<p>Aquest sorprenent creixement es deu a tres factors: els alts &iacute;ndexs de fertilitat, la major esperan&ccedil;a de vida i el progressiu abandonament de la pobresa extrema. Bones not&iacute;cies per a l&#39;&Agrave;frica, per&ograve; amb una conseq&uuml;&egrave;ncia inesperada, com &eacute;s l&#39;augment de l&#39;emigraci&oacute; cap a Europa dels que tenen mitjans per abandonar els seus pa&iuml;sos o capacitat de endeutar-se per pagar a les m&agrave;fies.</p>

<p>Aix&ograve; no amaga que la seva arribada ocorre en circumst&agrave;ncies familiars i econ&ograve;miques dram&agrave;tiques, amb nens o embarassades i explotats pels traficants de persones. Trien Europa no nom&eacute;s per la proximitat geogr&agrave;fica o perqu&egrave; fugin de les guerres, sin&oacute; perqu&egrave; hi ha una seguretat social i una xarxa educativa gratu&iuml;ta de la que gaudiran encara que la seva contribuci&oacute; sigui petita. Per aquest motiu no emigren a altres pa&iuml;sos en els quals podrien integrar-se millor, com Ar&agrave;bia Saudita o els Emirats &Agrave;rabs.</p>

<p>Resulta indubtable que hi ha una obligaci&oacute; &egrave;tica d&#39;acollir al que arriba, en particular els refugiats, per&ograve; aix&ograve; no impedeix recon&egrave;ixer el frac&agrave;s de l&#39;actual model multicultural. Despr&eacute;s de d&egrave;cades i milers de milions d&#39;euros, potser &eacute;s el moment d&#39;intentar alguna cosa diferent, ja que un migrant no es converteix en europeu pel fet d&#39;arribar a Europa.</p>

<p>&iquest;Ha arribat l&#39;hora d&#39;apostar per l&#39;assimilaci&oacute; en la cultura europea, cristiana i il&middot;lustrada al mateix temps? Aix&ograve; resulta m&eacute;s senzill amb els migrats llatinoamericans, que al cap i a la fi s&oacute;n occidentals, o els asi&agrave;tics, que tenen una viv&egrave;ncia pac&iacute;fica de la seva cultura. El cas musulm&agrave; &eacute;s diferent, ja que la seva religi&oacute; impregna tots els aspectes de la vida, particularment, la dimensi&oacute; p&uacute;blica. Ara b&eacute;, tots han de complir els principis democr&agrave;tics i respectar la legislaci&oacute; (igualtat home-dona, llibertat d&#39;expressi&oacute;, etc&egrave;tera). En s&iacute;ntesi, es demana als que arriben el mateix que s&#39;exigeix als que estan, hagin o no nascut a Europa.</p>

<p>La multiculturalitat m&eacute;s agressiva s&#39;oposa a la integraci&oacute; perqu&egrave; suposadament obligaria a abandonar la cultura pr&ograve;pia. No obstant aix&ograve;, cadasc&uacute; pot mantenir-la sempre que no afecti a les bases socials existents. Altrament, com m&eacute;s es toleri la manca d&#39;adaptaci&oacute;, m&eacute;s atractiu ser&agrave; venir per a d&rsquo;altres, que gaudiran aix&iacute; millor de tots dos mons: el benestar europeu i la conservaci&oacute; del seu estil de vida encara que xoqui amb l&#39;occidental. El respecte absolut a la diversitat (ling&uuml;&iacute;stica, social, jur&iacute;dica) provoca la formaci&oacute; de guetos, com passa a Fran&ccedil;a o els Pa&iuml;sos Baixos.</p>

<p>&iquest;Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradici&oacute; europea, sigui laica o religiosa? Alguns pa&iuml;sos ja ho fan, com Su&iuml;ssa, on la construcci&oacute; de minarets va obrir un intens debat el 2009. Al final, es va celebrar un refer&egrave;ndum i el 58 per cent dels votants va recolzar la prohibici&oacute;, que a m&eacute;s es va incloure en un article de la seva Constituci&oacute; .</p>

<p><strong>Antonio Suetta</strong> &eacute;s el bisbe de Ventimiglia-Sanremo. A It&agrave;lia el coneixen com el &quot;bisbe sense fronteres&quot; i el papa <strong>Francesc</strong> l&rsquo;ha posat com a exemple per la seva acollida d&#39;immigrants. Aix&ograve; no ha impedit a <strong>Suetta </strong>alertar fa unes setmanes del &quot;risc que algunes realitats solid&agrave;ries puguin utilitzar el fenomen migratori per a altres fins: empobrir &Agrave;frica per deixar-la a la merc&egrave; de les multinacionals o afavorir una dissoluci&oacute; de la identitat europea&quot;.</p>

<p>Europa no ajuda els immigrants acollint-los de manera indiscriminada, perqu&egrave; aix&iacute; afavoreix les m&agrave;fies i aquells que les ajuden. I, el que &eacute;s pitjor, d&#39;aquesta manera es dessagna a les societats d&#39;origen, que perden a les persones que podrien tirar-les endavant.</p>

<p><strong>Ignacio Ur&iacute;a</strong>. Historiador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Revista &ldquo;Nuestro Tiempo&rdquo;, n&ordm; 703. Verano 2019. P&aacute;gina 102</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'europa_davant_si_mateixa',
		'autor' => 'Ignacio Uría',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2019-08-17T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2019-08-17T20:29:03+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '18/10/19 9.53',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 2,
				'name' => 'Integració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'integracio',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1199,
					'post_id' => (int) 62,
					'tag_id' => (int) 2,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 3,
				'name' => 'Drets i Deures',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'drets_i_deures',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1200,
					'post_id' => (int) 62,
					'tag_id' => (int) 3,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 13,
				'name' => 'Legislació',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'legislacio',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1201,
					'post_id' => (int) 62,
					'tag_id' => (int) 13,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1202,
					'post_id' => (int) 62,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4381,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 62,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4259,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4259,
					'name' => 'Europa.jpg',
					'filename' => 'Europa.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/POSTS/Europa.jpg',
					'originalname' => 'Europa.jpg',
					'archivesize' => (int) 12347,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 1 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 49,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Un conte de Nadal',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Gairebé dues mil persones van aplaudir als nois del cor del Raval al Liceu',
		'html' => '<p>No est&agrave; la actualitat per contes de Nadal, per&ograve; avui &eacute;s 25 de desembre i sempre queda la literatura com a recurs. El meu preferit &eacute;s <strong>Un Nadal</strong>, de Truman Capote, un relat on explica la Nit de Nadal que va passar als set anys amb el seu pare a Nova Orleans. Els seus progenitors s&#39;havien separat, i va haver de despla&ccedil;ar-se des d&#39;Alabama, on vivia amb els seus parents, oncles i ties, per&ograve; tamb&eacute; amb una prima de cabells blancs, lleugerament esgarrada, anomenada Sook, que li explicava contes abans d&#39;anar a dormir.</p>

<p>El protagonista, Buddy (Capote), es va sentir perdut a la ciutat, per&ograve; es va meravellar en una botiga de joguines on hi havia un avi&oacute; de fusta amb rodes, amb el qual pensava sobrevolar els n&uacute;vols. El dia de Nadal va descobrir un munt de regals (&quot;camises, jerseis i tonteries per l&#39;estil&quot;) sota l&#39;arbre, dels quals nom&eacute;s li va interessar una pistola de pistons. Per&ograve; no estava l&#39;avi&oacute; somiat. El seu pare el va agafar pels canells i li va confessar que el Pare Noel no existia, el que Buddy va negar entre sanglots. Abans de tornar a Alabama, li va regalar el desitjat avi&oacute;, mentre li demanava un pet&oacute; i que li digu&eacute;s que l&#39;estimava. De tornada a Alabama, Sook li va reafirmar l&#39;exist&egrave;ncia del Pare Noel. &quot;&Eacute;s impossible que una sola persona faci el que ell fa, per aix&ograve; el Senyor ha distribu&iuml;t la feina entre tots. Per aix&ograve; tothom &eacute;s Pare Noel&quot;.</p>

<p>En morir el seu pare anys m&eacute;s tard, van trobar una caixa de cabals amb una postal del petit que deia: &quot;Hola, pare, espero que estiguis b&eacute; com jo. Estic aprenent a pedalar molt r&agrave;pid en el meu avi&oacute;, aix&iacute; que estar&eacute; aviat al cel, de manera que mantingues els ulls oberts. I s&iacute;, t&#39;estimo. Buddy &quot;.</p>

<p>Mentre escric aquestes l&iacute;nies rebo un v&iacute;deo al m&ograve;bil de la <strong>gala </strong>organitzada al <strong>Liceu </strong>pels <strong>empresaris Pep Llorens i Joan Mas amb la Fundaci&oacute; Raval Solidari</strong>. Gaireb&eacute; dues mil persones van aplaudir als nois del cor del Raval, resultat d&#39;un lliurament emocionant. Els contes de Nadal encara existeixen i val la pena explicar-los.</p>

<p><strong>M&agrave;rius Carol</strong>. Director. La Vanguardia. La Segunda. 25.12.2016. p. 2&nbsp;</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'un_conte_de_nadal',
		'autor' => 'Màrius Carol',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2016-12-25T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2017-01-06T20:42:41+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:36',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 866,
					'post_id' => (int) 49,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 18,
				'name' => 'Solidaritat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'solidaritat',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 867,
					'post_id' => (int) 49,
					'tag_id' => (int) 18,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 27,
				'name' => 'Generosidad',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'generosidad',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 870,
					'post_id' => (int) 49,
					'tag_id' => (int) 27,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3143,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 49,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3021,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3021,
					'name' => 'Nadal.jpg',
					'filename' => 'Nadal.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/Nadal.jpg',
					'originalname' => 'Nadal.jpg',
					'archivesize' => (int) 7609,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 2 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 45,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Pobresa a Espanya',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Un terç dels menors estan en risc de pobresa',
		'html' => '<p>El balan&ccedil; social de la llarga i dura crisi patida per Espanya presenta resultats molt preocupants. En finalitzar el 2013, l&#39;any previ a la recuperaci&oacute; iniciada el 2014, gaireb&eacute; una tercera part dels ciutadans (29,2%) es trobava per sota del llindar de risc de pobresa o exclusi&oacute; social enfront de la quarta part (26, 1%) de tres anys abans (2010). Aix&iacute; ho indicava l&#39;Enquesta de Condicions de Vida feta p&uacute;blica ahir per l&#39;Institut Nacional d&#39;Estad&iacute;stica, amb dades homologables amb l&#39;&Iacute;ndex Europeu de Risc de Pobresa (Arope).</p>

<p>Especialment dram&agrave;tic ha estat l&#39;impacte de la crisi en els nens i els joves menors de setze anys, ja que un 35,4% d&#39;ells es troben en risc de pobresa.</p>

<p>A la vista d&#39;aquestes dades, &eacute;s m&eacute;s urgent que mai que l&#39;atenci&oacute; a la inf&agrave;ncia i la joventut es converteixi en l&#39;absoluta prioritat pol&iacute;tica, social i econ&ograve;mica de totes les administracions i del conjunt de la societat. Aix&ograve; ha de ser aix&iacute; ineludiblement no nom&eacute;s perqu&egrave; els nens i els adolescents s&oacute;n els m&eacute;s indefensos davant la pobresa, sin&oacute; perqu&egrave; de la seva cura, alimentaci&oacute;, atenci&oacute; i educaci&oacute; dep&egrave;n per complet el futur del pa&iacute;s.</p>

<p>La ra&oacute; de l&#39;augment del nombre de persones en risc de pobresa, que s&oacute;n aquelles que tenen guanys inferiors al 60% dels ingressos mitjans -llindar xifrat en 7.961 &euro;- es deu a l&#39;augment de l&#39;atur en aquests anys, que va pujar fins al 26% de la poblaci&oacute; activa, i l&#39;acusat descens dels salaris i altres rendes.</p>

<p>L&#39;impacte de la crisi ha afectat amb especial cruesa als estrangers residents a Espanya no membres de la UE. M&eacute;s de la meitat d&#39;ells (54,4%) es troben per sota del llindar de risc de pobresa enfront del 18,4% dels ciutadans espanyols. El pa&iacute;s pateix una pobresa importada com a conseq&uuml;&egrave;ncia de l&#39;aflu&egrave;ncia d&#39;immigraci&oacute; en els anys d&#39;expansi&oacute;, que ha estat la principal afectada per l&#39;atur.</p>

<p>La important devaluaci&oacute; interna soferta per Espanya, per&ograve;, &eacute;s el que ha perm&egrave;s guanyar competitivitat i comen&ccedil;ar a crear ocupaci&oacute; a partir del 2014, amb prop de mig mili&oacute; m&eacute;s de llocs de treball. Aix&iacute; mateix, de cara al present any, els sindicats i les patronals han comen&ccedil;at a pactar augments salarials que haurien de permetre la recuperaci&oacute; de poder adquisitiu. Per&ograve; es trigar&agrave; diversos anys a generar la suficient millora d&#39;ingressos personals i familiars que permeti compensar la pobresa provocada en els anys de crisi.</p>

<p>No &eacute;s estrany, per tant, que la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica que indiquen les grans xifres macroecon&ograve;miques que utilitza el Govern, i que efectivament responen a la realitat, no sigui percebuda en la majoria de les butxaques dels ciutadans. El 2013, el 10% dels espanyols tenia moltes dificultats per arribar a final de mes, el 42% admetia no poder afrontar despeses imprevistes i el 45% no es podia permetre anar de vacances.</p>

<p>Les dades de l&#39;esmentada Enquesta de Condicions de Vida s&oacute;n prou eloq&uuml;ents del descontentament social respecte al partit en el Govern, malgrat que hagi recondu&iuml;t cap al creixement l&#39;economia espanyola, i expliquen el vot de c&agrave;stig que ha patit en les recents eleccions a benefici de l&#39;esperan&ccedil;a posada per un ampli sector de poblaci&oacute; a les formacions que prometen una major atenci&oacute; cap als m&eacute;s desfavorits, on joves i nens, com hem dit, han de ser la prioritat.</p>

<p><strong>La Vanguardia</strong>. Editorial. 27.05.2015. p. 26</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'pobresa_a_espanya',
		'autor' => 'La Vanguardia. Editorial',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-05-27T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-06-02T12:26:14+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:46',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 8,
				'name' => 'Família',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'familia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 789,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 8,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 9,
				'name' => 'Joventut',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'joventut',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 791,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 9,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 793,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 29,
				'name' => 'Crisis',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'crisis',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 795,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 29,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 1757,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 45,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 1635,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1635,
					'name' => 'pobreza.JPG',
					'filename' => 'pobreza.JPG',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/pobreza.JPG',
					'originalname' => 'pobreza.JPG',
					'archivesize' => (int) 10411,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 3 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 29,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'L'oci com a cohesió social',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Aquests dies han estat notícia les sortides dels nens cap a les colònies d'estiu',
		'html' => '<p>En moltes llars es van preparar les motxilles per a tot tipus d&#39;activitats: campaments, casals d&#39;estiu, travesses de muntanya i col&ograve;nies de vacances. Les preparaven els nens amb ajuda de mares, pares i milers de monitors, majorit&agrave;riament voluntaris que, carregats d&#39;il&bull;lusi&oacute;, s&#39;implicaran en una intervenci&oacute; educativa integral.</p>

<p>La societat civil catalana assumeix aquesta responsabilitat i amb alguns suports p&uacute;blics es bolca en l&#39;activitat essencial dels centres d&#39;esplai, escoltes i cases de col&ograve;nies. Ho fa des d&#39;un model integrador, donant l&#39;oportunitat de participar de forma normalitzada a fam&iacute;lies que passen per dificultats. Sense estrid&egrave;ncies, ni massa papers, els monitors els hauran confirmat que compten amb el nen o nena, com cada dissabte o cada estiu. I el m&eacute;s important, aquell nen d&#39;una fam&iacute;lia que no ha tingut prou recursos per pagar el casal o la col&ograve;nia, aquests dies ser&agrave; un m&eacute;s, conegut pel seu nom, company dels seus companys, amb els quals compartir&agrave; jocs, piscina, dormitori, excursions i menjador. Junts integraran valors, actituds i virtuts com el respecte, l&#39;estima pels altres i pel medi natural, la capacitat d&#39;esfor&ccedil;ar-se, la viv&egrave;ncia de la pau, el silenci, l&#39;espiritualitat.</p>

<p>Molts particulars han contribu&iuml;t amb donatius. A m&eacute;s, ajuntaments, diputacions, Generalitat, el Govern central canalitzant el 0,7% de l&#39;IRPF per a altres finalitats socials, la Fundaci&oacute; La Caixa i altres empreses ho han subvencionat avalant la import&agrave;ncia d&#39;aquest espai integrador, afavoridor de la igualtat i de la cohesi&oacute; social que protagonitzen nens i monitors. La seva proximitat generacional, la generositat dels joves, la llibertat que les vacances afavoreixen, fan possible aquest petit miracle que &eacute;s educar en el lleure.</p>

<p>Encara que seria positiu que l&#39;administraci&oacute; pogu&eacute;s contribuir m&eacute;s per arribar a m&eacute;s fam&iacute;lies, &eacute;s ric i positiu que la iniciativa social el promogui des de la generositat individual de tantes persones. Cal fer possibles drets com el de la inf&agrave;ncia a l&#39;oci, per&ograve; tamb&eacute; respectar i potenciar que sigui una iniciativa de la societat civil que t&eacute;, en aspectes com el voluntariat dels monitors, una riquesa excepcional.</p>

<p><strong>Josep Oriol Pujol i Humet</strong>. Fundaci&oacute; Pere Tarr&eacute;s, director general. La Vanguardia, 26 juny 2013, p&agrave;g. 21</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'l_oci_com_a_cohesio_social',
		'autor' => 'Josep Oriol Pujol i Humet',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-06-26T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-07-19T16:42:56+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:56',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 7,
				'name' => 'Voluntariat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'voluntariat',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 715,
					'post_id' => (int) 29,
					'tag_id' => (int) 7,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 717,
					'post_id' => (int) 29,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 18,
				'name' => 'Solidaritat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'solidaritat',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 719,
					'post_id' => (int) 29,
					'tag_id' => (int) 18,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 1062,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 29,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 940,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 940,
					'name' => 'casal_estiu.jpg',
					'filename' => 'casal_estiu.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/casal_estiu.jpg',
					'originalname' => 'casal_estiu.jpg',
					'archivesize' => (int) 11454,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 4 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 28,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Espanya podria sorprendre'ns',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Que les organitzacions que ajuden els més desafavorits puguin complir amb la seva tasca és tan important com anar ajustant el dèficit o anar canviant l'estructura de la nostra economia',
		'html' => '<p>Qualsevol persona est&agrave; acostumada que des del Govern ens arribin bons auguris, per&ograve; no a llegir-los a la premsa anglesa. Resulta, per&ograve;, que el titular d&#39;aquest article recull un comentari de recent aparici&oacute; al <em>Financial Times</em> (9/V/2013), que fa al&bull;lusi&oacute;, naturalment, a una sorpresa favorable. Per&ograve; l&#39;aldarull pol&iacute;tic que, convenientment alimentat per interessos partidaris i medi&agrave;tics, flota com una escuma sobre la superf&iacute;cie de la nostra societat ens impedeix veure de quin lloc pot venir. Tractem de recordar-ho.</p>

<p>La primera font de sorpreses &eacute;s la magnitud i la rapidesa del nostre ajust exterior. L&#39;ajust fiscal i el bon comportament de les exportacions s&oacute;n altres dues sorpreses favorables.</p>

<p>Hi ha una altra font de sorpreses, menys visible per&ograve; igualment important. Els que ens miren des de fora es pregunten com &eacute;s possible que, en aquesta profunda crisi, la nostra societat segueixi, en el fons, estant en pau. Hi ha algunes raons per a aix&ograve;, per&ograve; avui vull parlar d&#39;una, il&bull;lustrant-ho amb un exemple real, perqu&egrave; sapiguem de qu&egrave; parlem.</p>

<p>Al barri del Raval de Barcelona, en una mica m&eacute;s d&#39;un quil&ograve;metre quadrat d&#39;extensi&oacute; hi viuen 45.000 persones, gaireb&eacute; la meitat s&oacute;n immigrants, d&#39;una dotzena de pa&iuml;sos, amb nou religions diferents (sense comptar els que no en professen cap), i una taxa d&#39;atur del 30%. I, no obstant, hom pot transitar pel barri com si res: una cosa que no se li ocorrer&agrave; fer en alguns barris de Par&iacute;s, Nova York, M&egrave;xic o Buenos Aires. Un miracle? No. Qu&egrave; nosaltres som acollidors i simp&agrave;tics? Tampoc.</p>

<p>La calma que hi regna &eacute;s fruit del treball silenci&oacute;s d&#39;algunes organitzacions, majorit&agrave;riament privades, que, en col&bull;laboraci&oacute; amb escoles i serveis p&uacute;blics, compten amb centenars de voluntaris que els lliuren el seu temps i la seva energia. Aquestes organitzacions tenen com a objectiu la integraci&oacute; dels habitants del barri, amb atenci&oacute; especial als infants. Detall molt important, perqu&egrave; els immigrants v&eacute;nen no tant per millorar la seva situaci&oacute; com per donar un futur als seus fills, i aguanten mentre veuen que aquests tenen possibilitats reals de millorar: d&#39;aprendre i de col&bull;locar-se.</p>

<p>Quan, fa molts anys, feia classes a una escola de Montju&iuml;c, el pare d&#39;un dels alumnes em va dir que no volia res per a ell, per&ograve; si que els seus fills tinguessin millor sort. Tenia vint-i-nou anys. El dia en qu&egrave; els habitants de barris com el Raval creguin que no hi ha futur per a la generaci&oacute; seg&uuml;ent la pau social s&#39;haur&agrave; acabat.</p>

<p>Aquestes organitzacions, per modest que sigui el seu pressupost -amb prou feines uns cent&iacute;metres d&#39;AVE- pateixen una pen&uacute;ria creixent de recursos. Aquests han de provenir, sobretot, de la iniciativa privada. Que puguin complir el seu objectiu de donar esperan&ccedil;a a la gent m&eacute;s desfavorida, no amb sermons ni tampoc amb regals o promeses de l&#39;Estat de benestar, sin&oacute; oferint possibilitats tangibles de millora a canvi d&#39;esfor&ccedil;, &eacute;s tan important com anar ajustant el d&egrave;ficit o anar canviant l&#39;estructura de la nostra economia.</p>

<p>Aix&iacute; com hi ha un nucli d&#39;empreses que s&oacute;n el germen de l&#39;economia que volem, aix&iacute; tamb&eacute; en el treball dels que es dediquen a integrar els menys afavorits per la fortuna hi ha el germen d&#39;una societat m&eacute;s humana. No ens oblidem d&#39;aquest aspecte: &eacute;s part integrant de la sorpresa.<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Alfred Pastor</strong>. Profesor Iese. La Vanguardia. Diners. 19 maig 2013. p&agrave;g. 11</p>

<p>&nbsp;</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'espanya_podria_sorprendre_ns',
		'autor' => 'Alfred Pastor',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-05-19T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-05-21T18:22:40+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:58',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 558,
					'post_id' => (int) 28,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 559,
					'post_id' => (int) 28,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 18,
				'name' => 'Solidaritat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'solidaritat',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 560,
					'post_id' => (int) 28,
					'tag_id' => (int) 18,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 1047,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 28,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 925,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 925,
					'name' => 'cohesion_social.jpg',
					'filename' => 'cohesion_social.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/cohesion_social.jpg',
					'originalname' => 'cohesion_social.jpg',
					'archivesize' => (int) 24050,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 5 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 14,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Nivells de pobresa alarmants',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Càritas adverteix que avui la pobresa a Espanya és més extensa, més intensa i més crònica que mai.',
		'html' => '<p>L&#39;informe presentat per C&agrave;ritas sobre l&#39;augment de la pobresa a Espanya i sobre la fractura creixent entre rics i pobres resulta tan esgarrif&oacute;s com l&ograve;gic en les seves revelacions, despr&eacute;s de quatre anys d&#39;intensa crisi que han situat l&#39;atur per sobre dels cinc milions de persones, el 23% de la poblaci&oacute; activa.</p>

<p>C&agrave;ritas adverteix que avui la pobresa a Espanya &eacute;s m&eacute;s extensa, m&eacute;s intensa i m&eacute;s cr&ograve;nica que mai. Una de cada cinc llars espanyoles ja viu per sota del llindar de la pobresa i la quarta part es troba en situaci&oacute; de risc. L&#39;increment constant de la desigualtat i la bretxa salarial entre rics i pobres, que es va eixamplar dr&agrave;sticament al principi de la crisi, amena&ccedil;a de continuar augmentant, cosa que provocar&agrave; la polaritzaci&oacute; de la societat -assenyala C&agrave;ritas-, amb totes les tensions socials que aix&ograve; comporta. Espanya ja &eacute;s un dels pa&iuml;sos europeus amb m&eacute;s taxa de pobresa, juntament amb Romania i Let&ograve;nia.</p>

<p>Sembla, en vista d&#39;aquestes dades, que h&agrave;gim tornat al passat i que els anys de progr&eacute;s que s&#39;han viscut hagin estat un somni. Per&ograve; Espanya encara &eacute;s un pa&iacute;s modern, din&agrave;mic i que hist&ograve;ricament ha demostrat la seva capacitat per superar les dificultats.</p>

<p>El dram&agrave;tic lideratge quant a pobresa obliga -immediatament- a intensificar l&#39;esfor&ccedil; de la societat espanyola en dos fronts: l&#39;activaci&oacute; de mecanismes efica&ccedil;os de creaci&oacute; de riquesa i m&eacute;s solidaritat p&uacute;blica i privada amb els m&eacute;s febles. Per&ograve; cal revisar els esquemes que s&#39;han seguit fins ara perqu&egrave; l&#39;incessant augment de la pobresa en aquests anys demostra que no s&#39;han fet les coses b&eacute;.</p>

<p>La retallada de l&#39;ajuda i de la inversi&oacute; social a favor dels m&eacute;s afectats per la crisi, exigida per la necessitat de controlar el d&egrave;ficit p&uacute;blic, pot tenir conseq&uuml;&egrave;ncies indesitjables en la societat espanyola que, a la llarga, surtin molt m&eacute;s cares. Aquesta &eacute;s una reflexi&oacute; que haurien de fer les autoritats. Per&ograve; tamb&eacute; &eacute;s evident que l&#39;ajuda privada ha de cr&eacute;ixer i que els ciutadans, que sempre han donat exemple d&#39;una gran solidaritat, han d&#39;incrementar ara els esfor&ccedil;os en aquest sentit.</p>

<p>No es tracta d&#39;institucionalitzar la depend&egrave;ncia ni la caritat com a sistema de vida. Aix&ograve; nom&eacute;s s&#39;ha de considerar com una soluci&oacute; d&#39;emerg&egrave;ncia. El que &eacute;s fonamental, per damunt de tot, &eacute;s restablir les bases per a la creaci&oacute; de riquesa i d&#39;ocupaci&oacute; mitjan&ccedil;ant una pol&iacute;tica econ&ograve;mica adequada i imaginativa. Perqu&egrave; els esfor&ccedil;os fets fins ara es revelen clarament insuficients.</p>

<p><strong>La Vanguardia. Editorial</strong>. 23 febrer&nbsp;2012</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'nivells_de_pobresa_alarmants',
		'autor' => 'La Vanguardia. Editorial',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-03-06T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-03-06T11:22:56+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 18:25',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 12,
				'name' => 'Servei',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'servei',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 430,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 12,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 433,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 435,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 680,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 14,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 560,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 560,
					'name' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'filename' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/pobresa_al_carrer.jpg',
					'originalname' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'archivesize' => (int) 13375,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 6 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 3,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Mercadeig polític sobre el burka',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Primer va ser a Lleida, avui s’ha produït a Vendrell, pròximament es plantejarà a Reus i Tarragona fins que s’estengui per tot el territori. És un mercadeig polític sobre la prohibició del burca en els edificis i equipaments municipals.',
		'html' => '<p>Els ajuntaments no poden legislar sobre el burka al carrer perqu&egrave; no tenen compet&egrave;ncies. La Generalitat no s&rsquo;ha pronunciat i el govern central tampoc. Seria hora que s&rsquo;aprov&eacute;s una normativa per a la generalitat del pa&iacute;s i no dependre d&rsquo;ordenances municipals que responen, de vegades, a criteris electorals i partidistes locals. Es pot donar la paradoxa que al Vendrell es prohibeixi el burca i a Vilafranca estigui perm&egrave;s.</p>

<p>Estic d&rsquo;acord en que tothom ha de ser reconegut per la cara. No parlaria de burca ni de nicab sin&oacute; de vel integral, com han decidit designar els francesos. Es pot donar el cas que una catalana convertida a l&rsquo;Islam decid&iacute;s cobrir la cara amb el burca o el nicab. No ho faria per obligaci&oacute; sin&oacute; per una opci&oacute; de llibertat personal.</p>

<p>La q&uuml;esti&oacute; m&eacute;s delicada &eacute;s qu&egrave; passa quan una dona decideix anar pel carrer coberta la seva cara amb la burca o el nicab. Em semblaria igualment important, per exemple, que s&rsquo;obligu&eacute;s a tots els nens i nenes a escolaritzar-se impedint que noies de 14 anys abandonin l&rsquo;escola i quedin recloses a casa seva.</p>

<p>Seria un error plantejar el debat en termes religiosos. Em sembla m&eacute;s adequat debatre sobre costums c&iacute;vics per facilitar la conviv&egrave;ncia entre tots. Explica Josep Masabeu en l&rsquo;esborrany d&rsquo;un llibre que prepara sobre la seva experi&egrave;ncia al Raval, que a Catalunya hi ha persones de 30 religions. I diu tamb&eacute; que no tots els musulmans pensen igual sobre com integrar-se en la nostra societat. S&oacute;n minories religioses les que imposen costums que es van viure fa mil anys en el m&oacute;n musulm&agrave; i que ara intenten imposar aqu&iacute;.</p>

<p>A Fran&ccedil;a s&rsquo;ha organitzat un gran debat sobre el vel integral. S&rsquo;ha consultat el Consell d&rsquo;Estat que ha em&egrave;s un informe que indica que la llei Sarkozy, que est&agrave; en tr&agrave;mit parlamentari, pot contenir aspectes inconstitucionals. S&rsquo;est&agrave; debatent en l&rsquo;Assemblea Nacional i es ventilen tots els punts de vista. Aqu&iacute; comencem per ordenances municipals, una mena de construir la casa per la teulada.</p>

<p>Cal preveure tamb&eacute; les excepcions. La llei francesa en fa algunes: &quot;es podr&agrave; dissimular la cara si est&agrave; prescrit per una llei o un reglament, si est&agrave; justificada per indicaci&oacute; m&egrave;dica, o si s&rsquo;inscriu en el marc de festes o de manifestacions art&iacute;stiques o tradicionals&quot;. Estic pensant en el nostre pa&iacute;s en els encaputxats de les processons de Setmana Santa o en les festes de Carnaval.</p>

<p>&Eacute;s el govern qui s&rsquo;ha d&rsquo;ocupar de la q&uuml;esti&oacute; amb normatives que afectin a tot el territori i que no depengui de la composici&oacute; pol&iacute;tica en aquest o en aquell municipi. Si l&rsquo;objectiu &eacute;s l&rsquo;aplicaci&oacute; dels valors c&iacute;vics en tots els &agrave;mbits de la vida, &eacute;s una mesura que t&eacute; sentit.</p>

<p>Per&ograve; si, com argumenten els cr&iacute;tics a Fran&ccedil;a, es tracta de combatre d&rsquo;integrisme religi&oacute;s amb les ordenances municipals o un futur reglament per a tot el pa&iacute;s, els efectes poden ser contraproduents. No hi ha un problema de vel integral a Catalunya. Una senyora amb la cara coberta al Vendrell ha declarat avui que es treu el vel en els serveis p&uacute;blics, &quot;per&ograve; si no ho puc portar al carrer em quedar&eacute; a casa&quot;.</p>

<p>Catalunya, amb 7.463.423 habitants, segons el cens de 2010, acull 1.184.193 immigrants dels &uacute;ltims dotze anys, un 15,9 per cent de la poblaci&oacute;. &Eacute;s un percentatge m&eacute;s elevat que en la majoria de pa&iuml;sos europeus i similar al dels Estats Units. En els &uacute;ltims anys, Catalunya ha acollit m&eacute;s immigrants que Fran&ccedil;a o Alemanya.</p>

<p>Seria m&eacute;s l&ograve;gic i m&eacute;s &uacute;til que fos el govern qui aprov&eacute;s una normativa sobre el vel integral que deixar-ho en mans dels municipis que nom&eacute;s poden pronunciar-se sobre la vestimenta en els espais p&uacute;blics que depenen dels ajuntaments.</p>

<p><br />
<strong>Llu&iacute;s Foix</strong>. La Vanguardia.es 11.05.2010</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'mercadeig_politic_sobre_el_burka',
		'autor' => 'Lluís Foix',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2010-05-11T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2011-08-31T11:10:51+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 20:44',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 449,
					'post_id' => (int) 3,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 3,
				'name' => 'Drets i Deures',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'drets_i_deures',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 459,
					'post_id' => (int) 3,
					'tag_id' => (int) 3,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 2,
				'name' => 'Integració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'integracio',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 462,
					'post_id' => (int) 3,
					'tag_id' => (int) 2,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 332,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 3,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 230,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 230,
					'name' => 'burka-1.jpg',
					'filename' => 'burka-1.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/burka-1.jpg',
					'originalname' => 'burka-1.jpg',
					'archivesize' => (int) 7165,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	}
]