You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Entre tots

Dificultats

  • Famílies desestructurades. Carències afectives
  • Alta taxa d’atur
  • Immigrants que vénen amb esperit de superació per sortir -mitjançant el treball- de la situació en què viuen. Com que no és fàcil aconseguir aquest treball es produeix una frustració que genera inadaptació i conflictes
  • Inseguretat, violència, droga. Col•lectiu d’alt risc
  • Percentatge important d’alumnes amb dificultats d’escolarització dins del sistema, degut a les seves condicions i els seus condicionants
  • Rendiment escolar insuficient, per carències lingüístiques, educatives i per falta de motivació
  • Dificultats d’adaptació dels adolescents
  • Insuficients activitats extraescolars 

Entre tots
En el Raval s’està produint un procés de coordinació creixent entre totes les entitats de tipus social, cultural i econòmic que hi actuen. En aquest procés, on nosaltres hi som presents, hi participen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, a través dels seus serveis específics en el barri.

Immigració
Periódico "El Raval"

Per no perdre població

Els demògrafs defensen la immigració com "l'única solució" perquè Espanya no perdi població

Pobresa
Gestió de la immigració
Ciutadania
Demografia
Educació
Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris

Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat