You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Entre tots

Dificultats

  • Famílies desestructurades. Carències afectives
  • Alta taxa d’atur
  • Immigrants que vénen amb esperit de superació per sortir -mitjançant el treball- de la situació en què viuen. Com que no és fàcil aconseguir aquest treball es produeix una frustració que genera inadaptació i conflictes
  • Inseguretat, violència, droga. Col•lectiu d’alt risc
  • Percentatge important d’alumnes amb dificultats d’escolarització dins del sistema, degut a les seves condicions i els seus condicionants
  • Rendiment escolar insuficient, per carències lingüístiques, educatives i per falta de motivació
  • Dificultats d’adaptació dels adolescents
  • Insuficients activitats extraescolars 

Entre tots
En el Raval s’està produint un procés de coordinació creixent entre totes les entitats de tipus social, cultural i econòmic que hi actuen. En aquest procés, on nosaltres hi som presents, hi participen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, a través dels seus serveis específics en el barri.

Solidaris
Leopoldo Abadía

El cotxe és meu!

La identitat d’Europa i les migracions

Integració
Drets i Deures
Convivència
Gestió de la immigració
Ciutadania
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania