You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Què fem

Els nois s’acosten a Braval, majoritàriament, perquè volen jugar a futbol o bàsquet.

L’esport col•lectiu és el mitjà del qual ens servim per facilitar la convivència entre persones de diverses procedències, i és el recurs per motivar-los a estudiar i assumir les pautes de comportament de la nostra societat.

Fem un esforç especial perquè els joves arribin al coneixement del país i a l’arrelament a Catalunya.

El fil conductor és la connexió entre cada un dels participants amb un voluntari, que esdevé el seu referent, i amb el temps es va convertint en un amic. De fet, tenim molts antics participants que segueixen en relació amb el voluntari que van conèixer a Braval, persona que ara tampoc no és voluntari de Braval.

Es forma un sol “paquet” entre el Programa Esportiu Multiètnic i el Programa 1@1 que permet “estirar” a cadascun dels participants en un procés que repercuteix directament en el millorament personal, inculcant-li hàbits i valors que van formant la personalitat; alhora que els ajudem a conèixer i assumir la realitat del nostre país.

Setmanalment, cadascun dels equips esportius te una reunió dels jugadors amb les persones voluntàries que els segueixen (delegat, entrenadors, responsables de l’esforç escolar, etc.). En aquesta reunió, a més de les qüestions tècniques esportives, es van transmetent els continguts dels Objectius Educatius que tenim establerts (valors, hàbits, comportaments, virtuts, etc.) i el Pla d’Igualtat.

Sobre aquesta base es van estructurant els altres programes més instructius (Llengua Bàsica i Ocupacional), els programes més lúdics (Torneig de Primavera, Casal i Combinat d’Estiu) i la resta d’activitats.

Braval disposa d'unes Normes de convivència i pla de protecció i seguretat de menors inspirades en la Convenció de Drets de l'Infant de les Nacions Unides, en la Carta Europea dels Drets de l'Infant, en la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i en les disposicions donades per la Generalitat de Catalunya. El responsable de la supervisió d'aquestes normes és el Director de Braval, Ramon Otero, T. 93-443-39-04, Mail. director@braval.org