You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

Paral·lelisme en els processos migratoris

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, provinent de diferents llocs de l’estat espanyol, amb la immigració actual procedent de diferents parts del món. Hi ha molts factors, situacions i actituds que es repeteixen, ment ...

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacions artificials, que eren alienes a les ètnies, i com a conseqüència han resultat uns països multi lingüístics, multi ètnics i molt poc estables. Hi ha moltes &e ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arribar, els immigrants gaudeixen de sanitat, educació, assistència social, etc. Però no tenen ciutadania, i el procés per a accedir-hi és molt lent i moltes vegades &ldqu ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més complicades. Davant d’aquest fet, ha de canviar la mentalitat del món polític i administratiu, afrontant la resolució dels problemes partint del paradigma que la diferència ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situació d’exclusió social, constatem que l’afecte és una eina fonamental. La persona, cada persona, reacciona quan se sent estimada, i això facilita resoldre les situa ...

La soledat, un condicionant important

Amb aquesta Conversa comencem el 15è any de les Converses sobre Immigració a Braval. Avui hem parlat de diversos factors que influeixen a la vida dels immigrants i de tota persona La soledat n’és un dels més destacats, que provoca que les persones es trobin s ...

Eficàcia de l’acció del voluntariat

En moltes ocasions el voluntariat resol amb pocs mitjans situacions realment dificultoses, gràcies a la proximitat amb la persona “ajudada”. Aquest contacte genera unes relacions afectives que van més enllà de l’ajut concret, i sovint consolida una amistat ...

L’habitatge com a factor d’integració

Seguim parlant de l’habitatge, un dels més grans problemes que avui dia afecten als immigrants (i a molts no immigrants), i que ha generat el fenomen “okupa”. En aquest sentit cal diferenciar entre l’okupa necessitat, i l’okupa anti-sistema. Cal anar artic ...
Educació
Periódico "El Raval"

Programa Prometeus

Una desena d'estudiants procedents dels instituts públics del Raval es graduen aquest any en diferents facultats.

Integració
Èxit escolar
Universitat
Gestió de la immigració
Solidaris
La Vanguardia

L'impacte de la Creu Roja

El panorama que deixa la pandèmia és devastador

Voluntariat
Pobresa
Cohesió social
Crisi