You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

Eficàcia de l’acció del voluntariat

En moltes ocasions el voluntariat resol amb pocs mitjans situacions realment dificultoses, gràcies a la proximitat amb la persona “ajudada”. Aquest contacte genera unes relacions afectives que van més enllà de l’ajut concret, i sovint consolida una amistat ...

L’habitatge com a factor d’integració

Seguim parlant de l’habitatge, un dels més grans problemes que avui dia afecten als immigrants (i a molts no immigrants), i que ha generat el fenomen “okupa”. En aquest sentit cal diferenciar entre l’okupa necessitat, i l’okupa anti-sistema. Cal anar artic ...

Hem parlat d’aspectes de comunicació relacionats amb la immigració

Hores d’ara seguim preguntant-nos: què és integrar una persona? Perquè en la vida diària encara es funciona amb equívocs, com, per exemple, quan a nois nascuts aquí, amb la pell d’un altre color o un altra fesomia, els hi preguntem: de quin p ...

La repetició de constants en els processos d’immigració

La situació dels immigrants va variant, però -encara que cada vegada tenim més experiència- es van repetint unes constants que ens porta de vegades a la frustració i a pensar que “això no té remei”. Ens trobem amb una hipòcri ...

Noves dificultats que anem aprenent a resoldre

Hi ha molts habitatges en mal estat. Molts, particulars i d’altres de promoció pública. Està més o menys previst un protocol d’actuació per arranjar els desperfectes i averies, però resulta que en moltes ocasions els inquilins no deixe ...

Seguim analitzant les dificultats i els camins de solució

Amb la conversa d’avui hem passat ja de 500 participants des que vam començar les converses el 2005. El contingut ha estat molt variat, d’acord amb les experiències tant diferents dels participants.   A poc a poc es va introduint en les empreses ...

Algunes de les mancances més rellevants actualment

La conversa d’avui s’ha caracteritzat per l’anàlisi de diversos aspectes de la situació actual i per oferir respostes concretes a les dificultats que es plantegen.   Els immigrants de primera generació són un dels grups humans ...

Tot i les dificultats, la gran xarxa social que tenim possibilita la cohesió social

Comencem el 14è any d’aquestes Converses.   La situació de l’habitatge en molts barris de Barcelona és especialment precària i dificulta molt la interrelació entre habitants de diversos països. L’increment de pisos ...
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania
Solidaris
Cardenal Joan Josep Omella

El Raval: una realitat amb esperança

El Raval és un dels barris de Barcelona amb més demanda d’acció social.

Convivència
Voluntariat
Servei
Cohesió social
Generositat
Immigració
Antoni Coll

Gràcies als immigrants

Gràcies als immigrants el nostre món és millor

Integració
Convivència
Inserció laboral
Cohesió social
Gestió de la immigració