You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

El respecte als valors de la societat d’acollida i la proximitat personal, claus de la interculturalitat.

Les dificultats en els processos d’integració del immigrants es redueixen significativament quan els immigrants arriben amb papers i amb un contracte de treball, com succeeix a Andorra, degut a la seva legislació restrictiva. Malgrat tot, cal incidir en aconseguir la i ...

Entendre les cultures que aporten els immigrants enriqueix considerablement el nostre bagatge i facilita els processos de cohesió.

  De vegades, s’identifica la utilització i coneixement d’una llengua amb el compartir els mateixos criteris culturals, quan en realitat no és així. I cal aprofundir en el tractament diferenciat per ajudar-los a l’arrelament en el seu nou pa ...

És més necessària la implicació personal entre el problema i aquell que vol contribuir a resoldre'l

  Un dels pocs sectors que està creant llocs de treball és el de les cooperatives, perquè els cooperativistes s'impliquen en el funcionament i les senten seves.   La deslocalització del treball fa que hagi persones que viuen 3 di ...

La proximitat és molt necessària per a resoldre els problemes de cada dia

    En el dia a dia dels processos d’integració sorgeixen diverses problemàtiques -moltes vegades menudes- que cal afrontar amb diligència i promptitud per tal que no es vagin complicant i engrandint.   Això fa neces ...

Som davant una nova realitat, i hem de cercar nous paràmetres de funcionament

  Fins fa ben poc, afrontàvem les dificultats d’atenció social seguint aquella dita: primer dóna-li un peix, i alhora ensenya-li a pescar. I a la vegada miràvem d’aconseguir un arrelament dels immigrants en la nostra societat, de tal mane ...

L’atenció personal és un factor clau per evitar la marginació

  Desgraciadament, cada vegada hi ha més persones que es troben en risc d’exclusió social. Afortunadament la resposta d’un coixí social molt solidari fa possible que l’esclat social no es produeixi.   La relació per ...

Comencem el 8è any de les Converses sobre Immigració. Ja han participat 267 persones

  L’increment de la pobresa ha fet necessari l’ús de recursos extraordinaris per a solucionar les necessitats bàsiques: alimentació, especialment en els infants i les persones grans, habitatge, etc.   La generositat de molta gen ...

El creixement d’immigració que hem tingut s’ha produït amb una considerable pau social

  Hi ha un desencaix entre la realitat de la immigració i la percepció que en tenim. De vegades es destaquen més les dificultats que els resultats positius.   És fonamental el treball personal, persona a persona, porta a porta, per a ...
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa ante sí misma

¿Debería Europa legislar sobre expresiones religiosas o culturales ajenas a la tradición europea, sea laica o religiosa? Algunos países ya lo hacen, como Suiza, donde la construcción de minaretes abrió un intenso debate hace pocos años.

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social