You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

72. Conversa d'Abril 2014

En els processos de selecció de personal, generalment es demanen tres aspectes en els currículums: Coneixements específics, pràctica i experiència concreta i aspectes de la personalitat.
 
Fins fa molt poc es valorava seguin l’ordre esmentat, però ara és a l’inrevés: les empreses es fixen primer en la formació de la personalitat del candidat: valors desenvolupats, actituds de servei, capacitat de treball en equip, etc, que són fruit de la pròpia vida. En segon lloc es valora la pràctica i l’experiència concreta, i en tercer lloc els coneixements específics.
 
Per això és important que els joves aconsegueixin tenir el temps ocupat desenvolupant competències d’aquest tipus. En aquest sentit es valora molt positivament l’experiència dels joves que participen en els programes de Braval, ja que ho van aprenent en les activitats ordinàries: treball conjunt amb persones d’altres països, encàrrecs dins de l’equip esportiu, ajuda als més petits i gent desvalguda, etc.
 
És bàsic inculcar en els joves els valors de la exigència, fermesa, esperit de lluita, generositat envers els altres, afany de col•laboració, etc. mitjançant el suport acadèmic, mentoring, relació personal amb una persona voluntària més gran, etc.

Cal que dominin bé les noves tecnologies de la comunicació i els idiomes, doncs cada dia més tots els àmbits de treball ho necessiten. S’ha d’incrementar l’esperit d’emprenedoria. D’acord amb les capacitats de cadascun, mirar d’orientar cap als sectors professionals que ofereixen llocs de treball. A més dels coneixements, han d’adquirir competències que els facin versàtils.

En aquesta transmissió de valors que conformen la personalitat dels joves, cada vegada és més necessària la interrelació amb la família.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Arpí, Quim Axxon. Director
Capdevila, Carles Ara. Director
Garrido, Juan Pablo Braval. Director
Garriga, Manuel Call2World. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Masabeu, Josep Braval. President
Rosaura, Francesc TV3. Signes dels temps
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia