You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

La realitat de la immigració

Dades globals

Espanya té una població de 46.658.447 habitants, dels quals 4.719.418 són immigrants, un 10%.

Catalunya, amb 7.543.825 habitants, acull 1.079.712 immigrants, el 14% de la població.

Barcelona, amb 1.628.936 habitants, acull 301.626 immigrants, el 18% de la població. 

Evolució

  1998 2002 2008 2018
Espanya 1 % 3 % 11 % 10 %
Catalunya 3 % 6 % 15 % 14 %
Barcelona 4 % 8 % 17 % 18 %
El Raval 10 % 25 % 48 % 49 %

Fonts de dades  

La realitat de la immigració va canviant. Entre d'altres locs, aquí hi podreu trobar les dades més recents:

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Dades de la Immigració a Catalunya

Institut d’Estadística de Catalunya. Idescat. Població estrangera

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Ajuntament de Barcelona

GALERIA
Solidaris
Leopoldo Abadía

El cotxe és meu!

La identitat d’Europa i les migracions

Integració
Drets i Deures
Convivència
Gestió de la immigració
Ciutadania
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania