You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Escola de famílies

Considerem imprescindible aconseguir la col•laboració dels pares dels participants en el nostre treball. Progressivament anem donant passes en aquesta direcció.

En començar cada curs, tots els pares han de signar una autorització paterna per  fer la inscripció del fill en els programes. Aquesta autorització paterna vénen a signar-la al local, moment que s’aprofita per a ensenyar-los les instal•lacions si són pares nous, mantenir-hi una conversa i explicar-los les activitats. Això afavoreix la implicació de la família.

Periòdicament es realitzen reunions de pares, on es tracten temes educatius.

Cada dos mesos els pares del participant es reuneixen amb el voluntari que atén el seu fill, per tal de intercanviar opinions i compartir interessos.

Les festes familiars són una altra vessant d’aquest programa. Fomentem trobades amb els nois i els seus pares d’un mateix equip esportiu, per passar unes fotos, celebrar una victòria, l’aniversari d’un jugador, etc. El millor moment és el dissabte a la tarda. També hem fet excursions amb les famílies, partits de futbol i bàsquet amb els pares, etc.

És tradicional el concurs de pessebres i l’ornamentació nadalenca a les cases. Els voluntaris visiten les famílies i fan fotos dels pessebres. Un dels dies de Nadal tenim la festa de repartiment de premis. Es fa una visualització de les fotos, es canten nadales i s’acaba amb un gran berenar que porten les famílies, amb productes típics del seu país. Hi participen famílies de moltes religions.

GALERIA