You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

El Raval de Barcelona

És un dels barris amb major demanda d’acció social. Un alt grau de població és immigrant, amb greus mancances de tot tipus, que està generant guetos; i amb una elevada taxa de desocupació, que provoca marginació.

L’elevada densitat de població, l’antiguitat dels habitatges i l’arribada constant de nous veïns provinents d’arreu del món a la recerca d’una nova oportunitat fan del Raval un indret que mereix l’atenció del conjunt de la societat.

Alguns habitatges estan molt envellits: conduccions d’aigua en molt mal estat, wc dins la cuina, cuines en ruïna, humitats, instal•lacions elèctriques velles i perilloses... En molts casos no tenen aigua calenta. En els darrers anys s’han encarit notablement.

Hi ha uns 1.250 pisos rellogats, en els quals conviuen persones sense papers. Mobbing. Concentració de "sense sostre"

6.662 habitants del barri (13,5 %) són persones grans, de les quals 2.195 viuen soles.

10.765 menors de 24 anys, dels quals 6.042 són fills i filles d’immigrants.

Un 30 % de la població està desocupada.

Conscients d’aquesta situació, un bon nombre d’entitats públiques i privades esmercen recursos i energies per a la renovació urbanística i humana del barri.

De fet, el Raval ha esdevingut un referent per a molts, però encara hi ha carències difícils de pal•liar.

 

GALERIA
Immigració
Periódico "El Raval"

Per no perdre població

Els demògrafs defensen la immigració com "l'única solució" perquè Espanya no perdi població

Pobresa
Gestió de la immigració
Ciutadania
Demografia
Educació
Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris

Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat