You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

El Raval de Barcelona

És un dels barris amb major demanda d’acció social. Un alt grau de població és immigrant, amb greus mancances de tot tipus, que està generant guetos; i amb una elevada taxa de desocupació, que provoca marginació.

L’elevada densitat de població, l’antiguitat dels habitatges i l’arribada constant de nous veïns provinents d’arreu del món a la recerca d’una nova oportunitat fan del Raval un indret que mereix l’atenció del conjunt de la societat.

Alguns habitatges estan molt envellits: conduccions d’aigua en molt mal estat, wc dins la cuina, cuines en ruïna, humitats, instal•lacions elèctriques velles i perilloses... En molts casos no tenen aigua calenta. En els darrers anys s’han encarit notablement.

Hi ha uns 1.250 pisos rellogats, en els quals conviuen persones sense papers. Mobbing. Concentració de "sense sostre"

6.662 habitants del barri (13,5 %) són persones grans, de les quals 2.195 viuen soles.

10.765 menors de 24 anys, dels quals 6.042 són fills i filles d’immigrants.

Un 30 % de la població està desocupada.

Conscients d’aquesta situació, un bon nombre d’entitats públiques i privades esmercen recursos i energies per a la renovació urbanística i humana del barri.

De fet, el Raval ha esdevingut un referent per a molts, però encara hi ha carències difícils de pal•liar.

 

GALERIA
Solidaris
Leopoldo Abadía

El cotxe és meu!

La identitat d’Europa i les migracions

Integració
Drets i Deures
Convivència
Gestió de la immigració
Ciutadania
Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania