You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Finançament

Aportació dels participants

Aporten 33 € trimestralment durant el curs (3 trimestres). I pel Casal d'Estiu, 25 € cada setmana (4 setmanes). Ens sembla que és important que facin un esforç i valorin així el que reben. D’altra banda és un bon recurs educatiu que vagin estalviant aquests diners. Això contribueix que tinguin cura de les instal•lacions. Malgrat tot, hi ha famílies que ni tan sols poden arribar a aquestes quantitats. Llavors acordem una altra aportació.

Fundació Raval Solidari

És l’entitat Patrocinadora de Braval. És propietària del local, i té la voluntat de garantir la viabilitat econòmica de les activitats de Braval, en la mesura de les seves possibilitats. Ho fa ininterrompudament des del principi, l’any 1998. Per això s’ha establert un conveni de col•laboració entre ambdues entitats.

Anualment, Braval presenta a la Fundació Raval Solidari el projecte d’activitats previstes per al curs següent, amb el corresponent pressupost. En funció de les seves disponibilitats econòmiques, la Fundació Raval Solidari assumeix el pressupost, totalment o en part, i estableix els terminis en què es farà càrrec de la despesa, així com els procediments per a fer-la efectiva.

La gestió de l’ajuda rebuda i la seva aplicació a les diferents activitats durant l’any correspon exclusivament a Braval, el qual s’encarrega de cercar els recursos necessaris per cobrir la part de pressupost no assumida per la Fundació Raval Solidari.

Rendiment de l’Endowment 

Constituït el 2019. Una part serveix de font d’ingressos per a les activitats ordinàries, de manera que es cobreixi el pressupost.

Subvencions públiques

Ens presentem a les convocatòries públiques de subvencions, tant de la Generalitat de Catalunya, com de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Col·laboradors institucionals privats

Sol•licitem ajudes a empreses i entitats privades que fan convocatòries d'ajuts.

Col·laboradors particulars

També obtenim donatius de persones particulars.

Desgravació fiscal

Com que Braval és una entitat declarada d’utilitat pública, els donatius que es reben es poden deduir de l’impost sobre la renda o de l’impost de societats.