You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Organització

Iniciatives de Solidaritat i Promoció és una Associació sense ànim de lucre constituïda per Escriptura Notarial el 2 d’octubre de 2001.

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 26.418 de la secció 1ª del Registre de Barcelona.

CIF: G-62727185.

Ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Resolució JUS/613/2008, de 8 de febrer 2008. DOGC núm. 5086, de 7 març 2008. BOE núm. 58, de 7 març 2008.


Junta Directiva Associació

  • President          Josep Masabeu        Dr. Pedagogia
  • Vicepresidenta   Victòria Cardona     Mestra i escriptora
  • Tresorer           Àngel Miquel            Economista
  • Secretari          José Rodríguez         Llicenciat Matemàtiques

Comitè de Braval

  • Director             Miguel Ángel García    Llicenciat Psicopedagogia
  • Cap de Programes   David Arboix         Advocat. Mestre
  • Secretari           José Rodríguez           Llicenciat Matemàtiques