You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pressupost

 

Ingressos

 
Inscripcions participants 21.000€
Espònsors i col•laboradors 84.700€
TOTAL 105.700€ 

 

Despeses

   
Personal i Seguretat Social   10.300€
Funcionament del local   31.250€
Despeses directes de Programes   64.150€
          Esportiu Multiètnic 27.100€  
          Programa 1@1      4.150€  
          Escola de famílies  1.000€  
          Llengua Bàsica    1.000€  
          Torneig Primavera   5.000€  
          Casal i Combinat Estiu    22.600€  
          Voluntariat    3.000€  
          Converses Immigració  1.000€  
TOTAL   105.700€