You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pressupost

2024

Ingressos

 
Inscripcions participants 25.500€
Espònsors i col•laboradors 102.470€
TOTAL  127.970€ 

Despeses

   
Personal i Seguretat Social   10.300€
Funcionament del local   32.870€
Despeses directes de Programes   84.800€
          Esportiu Multiètnic 36.200€  
          Programa 1@1      2.650€  
          Escola de famílies  1.000€  
          Llengua Bàsica    300€  
          Torneig Primavera   8.500€  
          Casal i Combinat Estiu    23.500€  
          Voluntariat    2.000€  
          Converses Immigració  650€  
          Programa d'ajuts  10.000€  
TOTAL   127.970€