You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pressupost

2023

Ingressos

 
Inscripcions participants 21.500€
Espònsors i col•laboradors 104.220€
TOTAL  125.720€ 

Despeses

   
Personal i Seguretat Social   10.300€
Funcionament del local   32.240€
Despeses directes de Programes   83.050€
          Esportiu Multiètnic 37.500€  
          Programa 1@1      2.650€  
          Escola de famílies  500€  
          Llengua Bàsica    300€  
          Torneig Primavera   5.000€  
          Casal i Combinat Estiu    24.000€  
          Voluntariat    2.500€  
          Converses Immigració  600€  
          Programa d'ajuts  10.000€  
TOTAL   125.720€