You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INSERCIó LABORAL

Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris


Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat
Antoni Coll

Gràcies als immigrants


Gràcies als immigrants el nostre món és millor

Integració
Convivència
Inserció laboral
Cohesió social
Gestió de la immigració
La Vanguardia. Editorial

Nivells de pobresa alarmants


Càritas adverteix que avui la pobresa a Espanya és més extensa, més intensa i més crònica que mai.

Pobresa
Inserció laboral
Servei
Josep Masabeu

Vencerem la pobresa amb l'educació


Un de cada quatre espanyols és pobre o està en risc de ser-ho

Èxit escolar
Voluntariat
Pobresa
Inserció laboral

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situa ...
/src/Template/Posts/categories.ctp (line 171)
[
	(int) 0 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 65,
		'category_id' => (int) 2,
		'title' => 'La demanda d'FP supera la d'universitaris',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros',
		'html' => '<p>La formaci&oacute; professional s&#39;ha convertit en la gran demanda de les empreses espanyoles: aquest any, les ofertes d&#39;ocupaci&oacute; que demanen titulats de FP han superat per primera vegada les que demanen un t&iacute;tol universitari, segons les dades d&#39;Adecco i Infoempleo, amb un 42 % i un 38,5% de les demandes, respectivament.</p>

<p>Javier Blasco, director d&#39;estudis d&#39;Adecco, ha lamentat que tot i la demanda l&#39;oferta educativa &eacute;s insuficient: 30.000 joves es van quedar aquest curs sense pla&ccedil;a, en un sistema que forma a 860.000 alumnes, 23.000 m&eacute;s que en el curs 2018-19. &quot;El sistema universitari forma a molts llicenciats, que el mercat laboral no necessita, mentre que ens falten t&egrave;cnics&quot;, ha lamentat.</p>

<p>La manca de t&egrave;cnics es tradueix en l&#39;alt nivell d&#39;ocupaci&oacute; dels titulats: nom&eacute;s el 8,9% dels joves d&#39;entre 16 i 24 anys titulats en FP est&agrave; aturat a Catalunya, enfront d&#39;una taxa d&#39;atur juvenil de l&#39;30,4 %. En el conjunt d&#39;Espanya, la taxa d&#39;atur dels titulats de FP mesos despr&eacute;s d&#39;acabar els seus estudis &eacute;s de l&#39;15,6%, mentre que &eacute;s de l&#39;30% entre els universitaris.</p>

<p>Aquesta manca de t&egrave;cnics es tradueix en els sous alts que reben les especialitats industrials (les m&eacute;s demandades): un soldador a Biscaia cobra 2.800 euros mensuals, m&eacute;s que la majoria dels llicenciats, mentre que a Catalunya entre els acabats de titular en especialitats industrials al 57% cobra m&eacute;s de 1.200 euros mensuals.</p>

<p>&quot;En un pa&iacute;s amb tant atur, hi ha empreses que no poden cr&eacute;ixer perqu&egrave; no troben personal qualificat&quot;, lamenta Blasco, que recalca que precisament la ind&uacute;stria genera ocupaci&oacute; de qualitat i alta productivitat, que &eacute;s el que necessita l&#39;economia.</p>

<p>Falten places. Aquest curs, 30.000 alumnes desitjaven estudiar FP i no han aconseguit fer-ho.</p>

<p>Segons l&#39;estudi <em>Inserci&oacute; laboral dels ensenyaments professionals</em>, elaborat pel Departament d&#39;Ensenyament i el Consell de Cambres de Catalunya, les titulacions industrials s&oacute;n la que ofereixen menys nivell d&#39;atur i salaris m&eacute;s alts, per&ograve; est&agrave; creixent tots dos par&agrave;metres en altres especialitats com qu&iacute;mica, sanitat i ind&uacute;stries aliment&agrave;ries. En el cicle superior, els titulats que m&eacute;s f&agrave;cilment troben feina s&oacute;n els d&#39;instal&middot;laci&oacute; i manteniment, fabricaci&oacute; i mec&agrave;nica i electricitat i electr&ograve;nica.</p>

<p><strong>Rosa Salvador</strong>. La Vanguardia. 20.01.2020. p. 51</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'la_demanda_d_fp_supera_la_d_universitaris',
		'autor' => 'Rosa Salvador',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2020-01-20T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2020-01-23T17:58:36+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '23/1/20 18.00',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 6,
				'name' => 'Èxit escolar',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'exit_escolar',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1210,
					'post_id' => (int) 65,
					'tag_id' => (int) 6,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 9,
				'name' => 'Joventut',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'joventut',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1211,
					'post_id' => (int) 65,
					'tag_id' => (int) 9,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1212,
					'post_id' => (int) 65,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 14,
				'name' => 'Universitat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'universitat',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1213,
					'post_id' => (int) 65,
					'tag_id' => (int) 14,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 1212,
				'post_id' => (int) 65,
				'tag_id' => (int) 11,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4524,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 65,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4402,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4402,
					'name' => 'FP.jpg',
					'filename' => 'fp.jpg',
					'path' => '/bower_components/rich-filemanager/userfiles/fp.jpg',
					'originalname' => 'FP.jpg',
					'archivesize' => (int) 8374,
					'filetype' => null,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 1 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 59,
		'category_id' => (int) 5,
		'title' => 'Gràcies als immigrants',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Gràcies als immigrants el nostre món és millor',
		'html' => '<p>El pare de Thomas Edison va arribar als Estats Units com a refugiat pol&iacute;tic del Canad&agrave;, el de Steve Jobs (fundador d&rsquo;Apple) va ser un immigrant siri, el de Jeff Bezos (Amazon) va arribar de Cuba, Jan Koun (WhatsApp) va n&eacute;ixer a Ucra&iuml;na, Sergei Brin (Google), a R&uacute;ssia&hellip;</p>

<p>Els Estats Units s&oacute;n una refer&egrave;ncia que pot servir a Europa per no veure la immigraci&oacute; com una c&agrave;rrega. Milions de persones que van arribar d&rsquo;arreu van fer gran Am&egrave;rica, i algunes van donar molta gl&ograve;ria a la naci&oacute;.</p>

<p>Vet aqu&iacute; pol&iacute;tics com els Kennedy o els Obama, de fam&iacute;lia d&rsquo;immigrants. El mateix Donald Trump, malgrat l&rsquo;obsessi&oacute; que t&eacute; contra la immigraci&oacute;, &eacute;s fill de mare escocesa, i el seu pare, d&rsquo;immigrants alemanys.</p>

<p>Una de les meves experi&egrave;ncies inoblidables va ser una visita a Ellis Island. Per aquesta petita illa que hi ha a prop del port de Nova York, des d&rsquo;on es veu l&rsquo;Est&agrave;tua de la Llibertat, en sis d&egrave;cades (1892-1954) van entrar al pa&iacute;s dotze milions d&rsquo;immigrants, i d&rsquo;aquests dos ter&ccedil;os procedents d&rsquo;Europa.</p>

<p>Entre els immigrants que els Estats Units van rebre aleshores hi ha molts progenitors d&rsquo;americans famosos, com els que he mencionat, per&ograve; tamb&eacute; molts d&rsquo;altres que, sense haver engendrat persones c&egrave;lebres, van contribuir a fer que el pa&iacute;s d&rsquo;acollida es convert&iacute;s en la primera pot&egrave;ncia mundial.</p>

<p>Europa hauria de reflexionar sobre aquesta experi&egrave;ncia, quan el pa&iacute;s americ&agrave; va acollir els seus avantpassats, una obertura que l&rsquo;honra en la hist&ograve;ria i que contrasta amb el pecat de l&rsquo;esclavatge, tamb&eacute; viscut a Am&egrave;rica, quan, en segles anteriors, es va expulsar milions d&rsquo;africans de les seves cabanes i poblats per vendre&rsquo;ls a negrers, que els van transportar amuntegats en vaixells europeus cap als Estats Units.</p>

<p>Malgrat tot, no cal rec&oacute;rrer a la hist&ograve;ria per adonar-se de la contribuci&oacute; &ndash;volunt&agrave;ria o for&ccedil;osa- que fan els immigrants. Actualment la tenim a la vista en qualsevol ciutat europea, on veiem treballadors del camps o de la construcci&oacute; que fan treballs molt durs que ning&uacute; no vol fer. O quan veiem colombianes, equatorianes, filipines o romaneses que acompanyen gent gran que van a fer un passeig o cap a la parr&ograve;quia.</p>

<p>Gr&agrave;cies als immigrants el nostre m&oacute;n &eacute;s millor. Qui no els rebi per solidaritat ho hauria de fer, com a m&iacute;nim, per egoisme.<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Antoni Coll</strong>, periodista. Catalunya Cristiana, 26.08.2018, p.6</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'gracies_als_immigrants',
		'autor' => 'Antoni Coll',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-08-26T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-08-31T16:52:45+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:16',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 2,
				'name' => 'Integració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'integracio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1109,
					'post_id' => (int) 59,
					'tag_id' => (int) 2,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1110,
					'post_id' => (int) 59,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1111,
					'post_id' => (int) 59,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1112,
					'post_id' => (int) 59,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1113,
					'post_id' => (int) 59,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 1111,
				'post_id' => (int) 59,
				'tag_id' => (int) 11,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4051,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 59,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3929,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3929,
					'name' => 'estatua_llibertat.jpg',
					'filename' => 'estatua_llibertat.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/POSTS/estatua_llibertat.jpg',
					'originalname' => 'estatua_llibertat.jpg',
					'archivesize' => (int) 9758,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 2 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 51,
		'category_id' => (int) 5,
		'title' => 'Guissona: el poble on la feina uneix 47 nacionalitats',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'L’abundància de llocs de treball frena el racisme però no garanteix la integració entre nouvinguts i autòctons',
		'html' => '<p>El nombre d&rsquo;immigrants que ara viuen a Guissona -m&eacute;s de 3.500- supera tots els habitants que hi vivien l&rsquo;any 2000. Un creixement exponencial que s&rsquo;explica per la gran oferta de feina que hi ha al poble i que ha convertit Guissona en el municipi de Catalunya amb un percentatge m&eacute;s elevat de nouvinguts. El 49,9% dels habitants s&oacute;n estrangers, que provenen de 47 pa&iuml;sos diferents, sobretot de Romania (34%) i Ucra&iuml;na (30%) per&ograve; tamb&eacute; del Senegal (12%), Bulg&agrave;ria (7,6%) i el Marroc (5%). L&rsquo;any 2000 Guissona es va convertir en el primer poble de l&rsquo;Estat en el qual la poblaci&oacute; immigrant va superar l&rsquo;aut&ograve;ctona. Una petita ONU enmig de la Segarra que ha aconseguit allunyar qualsevol ombra de racisme i xenof&ograve;bia gr&agrave;cies a la gran quantitat de feina que hi ha al municipi. L&rsquo;atur no supera el 5%.</p>

<p>El bon funcionament del Grup Alimentari de Guissona (GAG), propietari de les botigues Bon&Agrave;rea, dona feina directament a 4.000 persones. &ldquo;Si la gent est&agrave; ocupada &eacute;s f&agrave;cil mantenir la pau social&rdquo;, explica Antoni Condal, responsable del departament de relacions externes del GAG. L&rsquo;empresa va comen&ccedil;ar a buscar treballadors forans en veure que extremenys i andalusos deixaven d&rsquo;arribar a Catalunya per quedar-se al seu territori i treballar en el sector de la construcci&oacute;. &ldquo;L&rsquo;any 2000 nom&eacute;s vam trobar 20 persones a tot l&rsquo;INEM espanyol disposades a venir a treballar&rdquo;, assegura Condal. L&rsquo;empresa va optar per fitxar els senegalesos que a l&rsquo;estiu feien de jornalers als camps fruiters de Lleida, per&ograve; no n&rsquo;hi havia prou. El GAG creixia a un ritme fren&egrave;tic, contractant unes 200 persones cada any. L&rsquo;opci&oacute; de fer contractacions massives de joves de pa&iuml;sos de l&rsquo;est d&rsquo;Europa, a qui ajudaven a tramitar els permisos de treball i de resid&egrave;ncia, tampoc va acabar de funcionar. &ldquo;Eren metges i enginyers que mataven pollastres&rdquo;, recorda Condal. Va ser aleshores quan l&rsquo;empresa va decidir anar fins als pa&iuml;sos d&rsquo;origen per seleccionar directament joves amb experi&egrave;ncia en escorxadors o carnisseries.</p>

<p><strong>Permisos i reagrupaments</strong><br />
Un cop a Guissona, l&rsquo;empresa els facilitava un habitatge, aprendre l&rsquo;idioma (el 85% dels guissonencs entenen el catal&agrave;, segons l&rsquo;Idescat) i els costums del pa&iacute;s. I tamb&eacute; impulsava la reagrupaci&oacute; familiar, una iniciativa que ha sigut clau per a la bona conviv&egrave;ncia: permet als nouvinguts no perdre la seva identitat -es retroben amb la fam&iacute;lia i fan pinya amb la resta de compatriotes- i a la vegada coneixen, de seguida, les normes de conviv&egrave;ncia.</p>

<p>La Ioana va arribar fa set anys de Romania. Ella creu que &ldquo;sempre ser&agrave; estrangera&rdquo; en una terra que, malgrat tot, l&rsquo;ha acollit millor del que s&rsquo;esperava. No pensa a tornar: &ldquo;Aqu&iacute; tenim feina, jo i el meu marit. No necessitem res m&eacute;s&rdquo;, diu. Per&ograve; que no hi hagi conflictes no significa que hi hagi integraci&oacute;.</p>

<p>&ldquo;A les juntes de les entitats culturals i esportives no hi ha la meitat d&rsquo;immigrants&rdquo;, exemplifica Xavier Casoliva, l&rsquo;alcalde des del 2011, que admet que &ldquo;costa molt&iacute;ssim&rdquo; implicar els nouvinguts. &ldquo;Pensa el que tu faries si anessis a l&rsquo;estranger: si estiguessis a Londres amb 500 catalans m&eacute;s. Amb qui aniries?&rdquo;, pregunta. L&rsquo;alcalde explica que encara que &ldquo;no hi ha un carrer o un barri dels immigrants&rdquo;, com passa en altres ciutats, s&iacute; que hi ha bars &ldquo;on nom&eacute;s hi van immigrants&rdquo; i d&rsquo;altres on nom&eacute;s hi ha aut&ograve;ctons. L&rsquo;Ajuntament, defensa Casoliva, fa esfor&ccedil;os per implicar-los en el dia a dia cultural. L&rsquo;alcalde explica que teixir bones relacions entre les diferents religions que conviuen a Guissona tampoc ha sigut f&agrave;cil. A l&rsquo;esgl&eacute;sia del poble, per exemple, coincideixen diferents branques del cristianisme, cadascuna amb el seu capell&agrave;. El mateix passa a la mesquita, on hi van musulmans de diferents pa&iuml;sos.</p>

<p>Altres conseq&uuml;&egrave;ncies de l&rsquo;arribada d&rsquo;immigrants s&oacute;n els nous equipaments municipals: s&rsquo;ha obert una escola de prim&agrave;ria, s&rsquo;ha ampliat l&rsquo;institut, s&rsquo;ha renovat la biblioteca, s&rsquo;ha constru&iuml;t un nou pavell&oacute; municipal i unes piscines i l&rsquo;ambulatori ara ja &eacute;s un CAP que &ldquo;est&agrave; col&middot;lapsat&rdquo;, segons diu el mateix alcalde, que reclama que Guissona sigui una &agrave;rea b&agrave;sica de salut per no haver d&rsquo;anar a Cervera &ldquo;cada dos per tres&rdquo;.</p>

<p><strong>L&rsquo;escola, clau per a l&rsquo;acollida</strong><br />
Un dels nous equipaments &eacute;s l&rsquo;escola. Va tancar el 2007 per traslladar-se a un espai m&eacute;s gran per&ograve; tot i l&rsquo;ampliaci&oacute; va quedar petit i es va haver de reobrir l&rsquo;anterior centre, amb el nom de Ramon Estadella. &ldquo;No estar&iacute;em aqu&iacute; si no hagu&eacute;s arribat la immigraci&oacute;&rdquo;, afirma Laura Mart&iacute;, directora de l&rsquo;Estadella. El centre t&eacute; ara 220 alumnes, el 70% dels quals s&oacute;n de fam&iacute;lies immigrants. &ldquo;La majoria ja han nascut a Catalunya&rdquo;, explica. La cap d&rsquo;estudis, Marta Amat, afirma que els nens i nenes veuen la diversitat &ldquo;com una cosa natural&rdquo;. &ldquo;A ells els &eacute;s igual si el company &eacute;s negre o &eacute;s ros. Ells no tenen els prejudicis que tenim els adults&rdquo;, rebla la directora. L&rsquo;escola t&eacute; una aula d&rsquo;acollida i un suport ling&uuml;&iacute;stic per ensenyar el catal&agrave; als nouvinguts.</p>

<p>El gegant del GAG, que segueix creixent, continuar&agrave; portant immigrants al poble. &Eacute;s la paradoxa guissonenca, perqu&egrave;, curiosament, el motiu que explica que Guissona sigui el poble amb m&eacute;s nouvinguts &eacute;s, tamb&eacute;, el que explica que no hi hagi racisme: la feina.<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Laia Vicens</strong>. Ara. 03.04.2017</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'guissona_el_poble_on_la_feina_uneix_47_nacionalitats',
		'autor' => 'Laia Vicens',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2017-06-09T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2017-06-09T16:50:59+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:34',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 2,
				'name' => 'Integració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'integracio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 899,
					'post_id' => (int) 51,
					'tag_id' => (int) 2,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 900,
					'post_id' => (int) 51,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 901,
					'post_id' => (int) 51,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 900,
				'post_id' => (int) 51,
				'tag_id' => (int) 11,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3503,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 51,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3381,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3381,
					'name' => 'Guissona.jpg',
					'filename' => 'Guissona.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/Guissona.jpg',
					'originalname' => 'Guissona.jpg',
					'archivesize' => (int) 15047,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 3 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 14,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Nivells de pobresa alarmants',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Càritas adverteix que avui la pobresa a Espanya és més extensa, més intensa i més crònica que mai.',
		'html' => '<p>L&#39;informe presentat per C&agrave;ritas sobre l&#39;augment de la pobresa a Espanya i sobre la fractura creixent entre rics i pobres resulta tan esgarrif&oacute;s com l&ograve;gic en les seves revelacions, despr&eacute;s de quatre anys d&#39;intensa crisi que han situat l&#39;atur per sobre dels cinc milions de persones, el 23% de la poblaci&oacute; activa.</p>

<p>C&agrave;ritas adverteix que avui la pobresa a Espanya &eacute;s m&eacute;s extensa, m&eacute;s intensa i m&eacute;s cr&ograve;nica que mai. Una de cada cinc llars espanyoles ja viu per sota del llindar de la pobresa i la quarta part es troba en situaci&oacute; de risc. L&#39;increment constant de la desigualtat i la bretxa salarial entre rics i pobres, que es va eixamplar dr&agrave;sticament al principi de la crisi, amena&ccedil;a de continuar augmentant, cosa que provocar&agrave; la polaritzaci&oacute; de la societat -assenyala C&agrave;ritas-, amb totes les tensions socials que aix&ograve; comporta. Espanya ja &eacute;s un dels pa&iuml;sos europeus amb m&eacute;s taxa de pobresa, juntament amb Romania i Let&ograve;nia.</p>

<p>Sembla, en vista d&#39;aquestes dades, que h&agrave;gim tornat al passat i que els anys de progr&eacute;s que s&#39;han viscut hagin estat un somni. Per&ograve; Espanya encara &eacute;s un pa&iacute;s modern, din&agrave;mic i que hist&ograve;ricament ha demostrat la seva capacitat per superar les dificultats.</p>

<p>El dram&agrave;tic lideratge quant a pobresa obliga -immediatament- a intensificar l&#39;esfor&ccedil; de la societat espanyola en dos fronts: l&#39;activaci&oacute; de mecanismes efica&ccedil;os de creaci&oacute; de riquesa i m&eacute;s solidaritat p&uacute;blica i privada amb els m&eacute;s febles. Per&ograve; cal revisar els esquemes que s&#39;han seguit fins ara perqu&egrave; l&#39;incessant augment de la pobresa en aquests anys demostra que no s&#39;han fet les coses b&eacute;.</p>

<p>La retallada de l&#39;ajuda i de la inversi&oacute; social a favor dels m&eacute;s afectats per la crisi, exigida per la necessitat de controlar el d&egrave;ficit p&uacute;blic, pot tenir conseq&uuml;&egrave;ncies indesitjables en la societat espanyola que, a la llarga, surtin molt m&eacute;s cares. Aquesta &eacute;s una reflexi&oacute; que haurien de fer les autoritats. Per&ograve; tamb&eacute; &eacute;s evident que l&#39;ajuda privada ha de cr&eacute;ixer i que els ciutadans, que sempre han donat exemple d&#39;una gran solidaritat, han d&#39;incrementar ara els esfor&ccedil;os en aquest sentit.</p>

<p>No es tracta d&#39;institucionalitzar la depend&egrave;ncia ni la caritat com a sistema de vida. Aix&ograve; nom&eacute;s s&#39;ha de considerar com una soluci&oacute; d&#39;emerg&egrave;ncia. El que &eacute;s fonamental, per damunt de tot, &eacute;s restablir les bases per a la creaci&oacute; de riquesa i d&#39;ocupaci&oacute; mitjan&ccedil;ant una pol&iacute;tica econ&ograve;mica adequada i imaginativa. Perqu&egrave; els esfor&ccedil;os fets fins ara es revelen clarament insuficients.</p>

<p><strong>La Vanguardia. Editorial</strong>. 23 febrer&nbsp;2012</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'nivells_de_pobresa_alarmants',
		'autor' => 'La Vanguardia. Editorial',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-03-06T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-03-06T11:22:56+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 18:25',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 435,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 433,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 12,
				'name' => 'Servei',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'servei',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 430,
					'post_id' => (int) 14,
					'tag_id' => (int) 12,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 433,
				'post_id' => (int) 14,
				'tag_id' => (int) 11,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 680,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 14,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 560,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 560,
					'name' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'filename' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/pobresa_al_carrer.jpg',
					'originalname' => 'pobresa_al_carrer.jpg',
					'archivesize' => (int) 13375,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 4 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 10,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'Vencerem la pobresa amb l'educació',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Un de cada quatre espanyols és pobre o està en risc de ser-ho',
		'html' => '<p>El 25,5 % de la poblaci&oacute;, 11.666.827 persones, vivia a Espanya el 2010 en situaci&oacute; de pobresa o en risc de pobresa, segons les dades de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l&#39;Exclusi&oacute; Social (EAPN). Aquest col&bull;lectiu excl&ograve;s socialment augment&agrave; de forma absolutament preocupant en un mili&oacute; de persones entre 2009 i 2010.<br />
Entre tots hem d&#39;afrontar aquesta situaci&oacute; amb actuacions a dos nivells:</p>

<p>En primer lloc un pla de xoc que permeti cobrir les necessitats b&agrave;siques: menjar, abric, habitatge, salut, etc. En aquesta l&iacute;nia es troba la resposta ciutadana de multitud de persones i entitats de tota mena que ajuden molt generosament. Pensem per exemple en l&#39;&egrave;xit de la campanya del Gran Recapte, o la recollida de menjar per Nadal de moltes parr&ograve;quies i institucions, etc. Aix&ograve; vol dir que la gent s&#39;adona que la situaci&oacute; &eacute;s la que &eacute;s, i col&bull;labora en la mida de les seves possibilitats.</p>

<p>Per&ograve; alhora cal fer accions que permetin a cada persona desenvolupar les seves capacitats i recursos personals per sortir d&#39;aquesta situaci&oacute; d&#39;exclusi&oacute;. &Eacute;s all&ograve; d&#39;ensenyar a pescar i no acontentar-se amb donar-li un peix per menjar. I aix&ograve; passa necess&agrave;riament per l&#39;&egrave;xit escolar i la inserci&oacute; laboral.</p>

<p>Per aix&ograve; &eacute;s fonamental el treball de moltes entitats dedicades al suport socioeducatiu dels joves i de les fam&iacute;lies en el seu proc&eacute;s de creixement en un context d&#39;exclusi&oacute; social, de manera que s&#39;aconsegueixi la promoci&oacute; de cada persona.</p>

<p>La solidaritat es construeix amb realitats.<br />
Si manquen mitjans econ&ograve;mics, &eacute;s necessari l&#39;ajut material, institucional i particular.<br />
Si manca afecte i amor, en el patiment, la trista soledat o la freda indifer&egrave;ncia, &eacute;s <strong>imprescindible</strong> una relaci&oacute; personal per poder oferir afecte, comprensi&oacute;, disculpa, acollida, consol, ajuda ...</p>

<p>Aquests dos aspectes no s&#39;haurien de separar. Per aix&ograve; &eacute;s tant necess&agrave;ria, efica&ccedil;, propera i humana la implicaci&oacute; del voluntariat.</p>

<p>Tots hem d&#39;ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats. Tots podem fer alguna cosa pels altres. Perqu&egrave; si tu tens una necessitat i jo et puc ajudar i no ho faig, el problema no &eacute;s que tu et quedes amb aquesta necessitat, el problema &eacute;s que jo m&#39;estic tornant un egoista. I amb egoistes de cap manera no podrem aconseguir una societat cohesionada.</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'vencerem_la_pobresa_amb_l_educacio',
		'autor' => 'Josep Masabeu',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-02-03T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => 'http://ascensorsocial.blogspot.com/2012/02/venceremos-la-pobreza-con-la-educacion.html',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-02-03T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '30/9/19 9:13',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 6,
				'name' => 'Èxit escolar',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'exit_escolar',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 591,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 6,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 7,
				'name' => 'Voluntariat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'voluntariat',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 593,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 7,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 595,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 597,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 597,
				'post_id' => (int) 10,
				'tag_id' => (int) 11,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4408,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 10,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4286,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4286,
					'name' => 'pobreza2.jpg',
					'filename' => 'pobreza2.jpg',
					'path' => '/bower_components/rich-filemanager/userfiles/pobreza2.jpg',
					'originalname' => 'pobreza2.jpg',
					'archivesize' => (int) 12344,
					'filetype' => null,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	}
]