You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CRISI

Miquel Roca Junyent

La immigració i Europa


Milers i milers de persones volen venir i vindran; entraran per aquí o per allà, però vindran; què farem?, com els tractarem?

Valors
Pobresa
Legislació
Gestió de la immigració
Crisi
La Vanguardia. Editorial

Pobresa a Espanya


Un terç dels menors estan en risc de pobresa

Família
Joventut
Pobresa
Crisi

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situa ...
/src/Template/Posts/categories.ctp (line 171)
[
	(int) 0 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 58,
		'category_id' => (int) 5,
		'title' => 'La immigració i Europa',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Milers i milers de persones volen venir i vindran; entraran per aquí o per allà, però vindran; què farem?, com els tractarem?',
		'html' => '<p>Fa temps que Europa arrossega un problema que no sap resoldre ni enfocar degudament: el de la immigraci&oacute;. Certament, no &eacute;s un problema f&agrave;cil ni t&eacute; una r&agrave;pida soluci&oacute;. Milers i milers de persones, desenes i centenars de milers, desitgen abandonar el seu pa&iacute;s per trobar a Europa un lloc que els permeti viure -en el sentit m&eacute;s elemental i primari del verb- en llibertat, en seguretat, o simplement en condicions m&iacute;nimes de dignitat personal. Atendre&#39;ls no &eacute;s f&agrave;cil; segurament es podria dir que no &eacute;s possible donar satisfacci&oacute; a tanta expectativa, a tanta il&middot;lusi&oacute;, a tanta necessitat.</p>

<p>Per&ograve; aquestes dificultats no justifiquen el grau de cinisme amb el qual el problema s&#39;est&agrave; enfocant. Europa pot explicar i posar de manifest els l&iacute;mits de la seva acci&oacute; solid&agrave;ria, per&ograve; no pot deixar-se conduir per comportaments i actituds que ens avergonyeixen col&bull;lectivament. I, sobretot, que ens recorden episodis lamentables de la nostra hist&ograve;ria. Fins i tot administrant recursos limitats i escassos, la dignitat pot ser respectada; pot i ha de ser-ho. No fer-ho no &eacute;s el resultat d&#39;una impossibilitat, sin&oacute; l&#39;oblit conscient de les exig&egrave;ncies del respecte degut a qualsevol persona.</p>

<p>Salvini felicitant-se de la solidaritat d&#39;Espanya, amb rialletes sornegueres per destacar que ells ja han fet prou, &eacute;s una vergonya per a tots nosaltres. La idea de fer centres d&#39;internament fora d&#39;Europa &eacute;s un insult als valors que Europa representa. Estem en un joc de disbarats, per&ograve; amb la singularitat que els que la diuen m&eacute;s grossa s&oacute;n els m&eacute;s aplaudits en els seus pa&iuml;sos respectius. Com pitjor es proposa tractar la mis&egrave;ria que s&#39;amaga sota els moviments migratoris, m&eacute;s acceptaci&oacute; popular sembla tenir el que es proposa. Hem perdut l&#39;enteniment?</p>

<p>Insisteixo que el problema ni &eacute;s f&agrave;cil ni t&eacute; solucions r&agrave;pides. Per&ograve;, potser precisament per aix&ograve;, hauria de tractar-se amb serietat, amb enteniment, amb respecte. Ara, aix&ograve; no &eacute;s f&agrave;cil. Els efectes pol&egrave;mics i brutals que acompanyen el fenomen migratori s&oacute;n examinats a Europa sota la perspectiva interessada i c&iacute;nica dels vots que poden treure. Estar en contra, excitar passions i justificar la persecuci&oacute; dels immigrants t&eacute; premi; el bonisme, tamb&eacute;. Per&ograve; el que no sembla interessar a ning&uacute; &eacute;s parlar seriosament del problema, per aportar solucions o, com a m&iacute;nim, esperances.</p>

<p>Aquest tema ens explotar&agrave; en forma dram&agrave;tica el dia menys pensat. El cas de l&#39;<em>Aquarius</em> &eacute;s una an&egrave;cdota; dram&agrave;tica, molt cert, per&ograve; an&egrave;cdota. Milers i milers de persones volen venir i vindran. Entraran per aqu&iacute; o per all&agrave;, per&ograve; vindran. Qu&egrave; farem? Com els tractarem? No t&eacute; sentit pensar que fent el distret el problema es resoldr&agrave; per si sol. I Europa ha d&#39;entendre que nom&eacute;s entre tots podrem veure les dimensions reals del problema i el que cadasc&uacute; de nosaltres ha de fer o acceptar. Els estats es juguen molt, per&ograve; els ciutadans, tamb&eacute;. La solidaritat sense cost no existeix: alg&uacute; l&#39;ha de pagar.</p>

<p>De moment, no anem b&eacute;. El flux migratori no para; els radicals guanyen terreny. En aquest terreny, Donald Trump est&agrave; molt acompanyat. Es barallen pels aranzels que graven el comer&ccedil; internacional, per&ograve; <em>trumpegen</em> quan tracten dels moviments migratoris. Com pot continuar tot aix&ograve; sense que el projecte europeu es ressenti? Ens hi juguem molt.</p>

<p><strong>Miquel Roca Junyent</strong>. La Vanguardia, 26.06.2018, p. 20</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'la_immigracio_i_europa',
		'autor' => 'Miquel Roca Junyent',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-06-26T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-06-27T12:03:27+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:23',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 4,
				'name' => 'Valors',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'valors',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1079,
					'post_id' => (int) 58,
					'tag_id' => (int) 4,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1080,
					'post_id' => (int) 58,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 13,
				'name' => 'Legislació',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'legislacio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1081,
					'post_id' => (int) 58,
					'tag_id' => (int) 13,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1082,
					'post_id' => (int) 58,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 29,
				'name' => 'Crisi',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'crisi',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1083,
					'post_id' => (int) 58,
					'tag_id' => (int) 29,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 29,
				'name' => 'Crisis',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'crisis',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 1083,
				'post_id' => (int) 58,
				'tag_id' => (int) 29,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3935,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 58,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3813,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3813,
					'name' => 'immigracio_i_Europa.jpg',
					'filename' => 'immigracio_i_Europa.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/POSTS/immigracio_i_Europa.jpg',
					'originalname' => 'immigracio_i_Europa.jpg',
					'archivesize' => (int) 12962,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 1 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 45,
		'category_id' => (int) 6,
		'title' => 'Pobresa a Espanya',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Un terç dels menors estan en risc de pobresa',
		'html' => '<p>El balan&ccedil; social de la llarga i dura crisi patida per Espanya presenta resultats molt preocupants. En finalitzar el 2013, l&#39;any previ a la recuperaci&oacute; iniciada el 2014, gaireb&eacute; una tercera part dels ciutadans (29,2%) es trobava per sota del llindar de risc de pobresa o exclusi&oacute; social enfront de la quarta part (26, 1%) de tres anys abans (2010). Aix&iacute; ho indicava l&#39;Enquesta de Condicions de Vida feta p&uacute;blica ahir per l&#39;Institut Nacional d&#39;Estad&iacute;stica, amb dades homologables amb l&#39;&Iacute;ndex Europeu de Risc de Pobresa (Arope).</p>

<p>Especialment dram&agrave;tic ha estat l&#39;impacte de la crisi en els nens i els joves menors de setze anys, ja que un 35,4% d&#39;ells es troben en risc de pobresa.</p>

<p>A la vista d&#39;aquestes dades, &eacute;s m&eacute;s urgent que mai que l&#39;atenci&oacute; a la inf&agrave;ncia i la joventut es converteixi en l&#39;absoluta prioritat pol&iacute;tica, social i econ&ograve;mica de totes les administracions i del conjunt de la societat. Aix&ograve; ha de ser aix&iacute; ineludiblement no nom&eacute;s perqu&egrave; els nens i els adolescents s&oacute;n els m&eacute;s indefensos davant la pobresa, sin&oacute; perqu&egrave; de la seva cura, alimentaci&oacute;, atenci&oacute; i educaci&oacute; dep&egrave;n per complet el futur del pa&iacute;s.</p>

<p>La ra&oacute; de l&#39;augment del nombre de persones en risc de pobresa, que s&oacute;n aquelles que tenen guanys inferiors al 60% dels ingressos mitjans -llindar xifrat en 7.961 &euro;- es deu a l&#39;augment de l&#39;atur en aquests anys, que va pujar fins al 26% de la poblaci&oacute; activa, i l&#39;acusat descens dels salaris i altres rendes.</p>

<p>L&#39;impacte de la crisi ha afectat amb especial cruesa als estrangers residents a Espanya no membres de la UE. M&eacute;s de la meitat d&#39;ells (54,4%) es troben per sota del llindar de risc de pobresa enfront del 18,4% dels ciutadans espanyols. El pa&iacute;s pateix una pobresa importada com a conseq&uuml;&egrave;ncia de l&#39;aflu&egrave;ncia d&#39;immigraci&oacute; en els anys d&#39;expansi&oacute;, que ha estat la principal afectada per l&#39;atur.</p>

<p>La important devaluaci&oacute; interna soferta per Espanya, per&ograve;, &eacute;s el que ha perm&egrave;s guanyar competitivitat i comen&ccedil;ar a crear ocupaci&oacute; a partir del 2014, amb prop de mig mili&oacute; m&eacute;s de llocs de treball. Aix&iacute; mateix, de cara al present any, els sindicats i les patronals han comen&ccedil;at a pactar augments salarials que haurien de permetre la recuperaci&oacute; de poder adquisitiu. Per&ograve; es trigar&agrave; diversos anys a generar la suficient millora d&#39;ingressos personals i familiars que permeti compensar la pobresa provocada en els anys de crisi.</p>

<p>No &eacute;s estrany, per tant, que la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica que indiquen les grans xifres macroecon&ograve;miques que utilitza el Govern, i que efectivament responen a la realitat, no sigui percebuda en la majoria de les butxaques dels ciutadans. El 2013, el 10% dels espanyols tenia moltes dificultats per arribar a final de mes, el 42% admetia no poder afrontar despeses imprevistes i el 45% no es podia permetre anar de vacances.</p>

<p>Les dades de l&#39;esmentada Enquesta de Condicions de Vida s&oacute;n prou eloq&uuml;ents del descontentament social respecte al partit en el Govern, malgrat que hagi recondu&iuml;t cap al creixement l&#39;economia espanyola, i expliquen el vot de c&agrave;stig que ha patit en les recents eleccions a benefici de l&#39;esperan&ccedil;a posada per un ampli sector de poblaci&oacute; a les formacions que prometen una major atenci&oacute; cap als m&eacute;s desfavorits, on joves i nens, com hem dit, han de ser la prioritat.</p>

<p><strong>La Vanguardia</strong>. Editorial. 27.05.2015. p. 26</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'pobresa_a_espanya',
		'autor' => 'La Vanguardia. Editorial',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-05-27T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-06-02T12:26:14+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:46',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 8,
				'name' => 'Família',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'familia',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 789,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 8,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 9,
				'name' => 'Joventut',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'joventut',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 791,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 9,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 793,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 29,
				'name' => 'Crisi',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'crisi',
				'published' => '1',
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 795,
					'post_id' => (int) 45,
					'tag_id' => (int) 29,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'_locale' => 'ca_es',
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'_locale' => 'ca_es'
		],
		'_matchingData' => [
			'Tags' => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 29,
				'name' => 'Crisis',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'crisis',
				'published' => true,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			'PostsTags' => object(Cake\ORM\Entity) {

				'id' => (int) 795,
				'post_id' => (int) 45,
				'tag_id' => (int) 29,
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'*' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'PostsTags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 1757,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 45,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 1635,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1635,
					'name' => 'pobreza.JPG',
					'filename' => 'pobreza.JPG',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/pobreza.JPG',
					'originalname' => 'pobreza.JPG',
					'archivesize' => (int) 10411,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	}
]