You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Mort al carrer

Cohesió social
La Vanguardia
Convivència
Pobresa
Marginación
Crisis

La mort el mateix dia de dues persones sense sostre als carrers de Barcelona, ​​coincidint amb la baixada de les temperatures fins a nivells gens habituals a la capital catalana, ha posat de nou el focus sobre un problema social enquistat, permanent, però que només sembla provocar la reacció política quan va lligat a una tragèdia com aquesta.

Les entitats socials que tracten de combatre aquest problema amb molta dosi d'esforç i una més que evident manca de recursos creuen que el sistema d'atenció a un col·lectiu que ha crescut amb la nova crisi provocada per la covid ha de canviar per ser més efectiu.

Sabut és que moltes d'aquestes persones, per raons diverses, no accepten l'ajuda que els ofereixen administracions com l'Ajuntament de Barcelona per millorar les seves condicions i deixar de dormir al ras.

Encara que les solucions en calent no sempre són les més encertades, cal obrir urgentment una reflexió que no només ha de ser política, ha de comptar amb l'aportació dels que estan diàriament sobre el problema, per evitar que aquest drama social segueixi estenent-se.

La Vanguardia.  Creiem que...  13.01.2021  p.2

Paral·lelisme en els processos migratoris

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, ...

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...