You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

78. Conversa de Febrer 2015

 
Si bé és cert que alguns col•lectius d’immigrants, especialment d’Amèrica llatina, han tornat als països d’origen, es constata que no són tants com es pensava, per la senzilla raó de que, encara que aquí estan malament, en el seu país estan pitjor. A més, estem assistint a un nou fenomen: alguns dels que han tornat al seu país d’origen, tornen a venir aquí, donat que les expectatives que tenien no s’han acomplert.
 
Aquest fenomen, encara minoritari, produeix un nou trasbals en la joventut, de manera que arriba un moment en què estan desarrelats de tot arreu. Per això és bàsic atendre’ls i ajudar-los a arrelar-se en el nostre país. Ho facilita d’una manera gran el treball dels voluntaris de les moltes entitats  que actuen en aquest àmbit, doncs la relació de proximitat entre un jove i un voluntari produeix uns lligams afectius personals que li faciliten seguretat i l’assoliment de les pautes de convivència de la nostra societat.
 
Considerem que seria profitós fer un estudi a nivell universitari per comparar les dades sobre immigració i convivència en quatre indrets representatius de Catalunya: Salt, Vic, Figueres i El Raval de Barcelona. Sens dubte aportarà pautes per a desenvolupar els factors positius que han produït la pau social que gaudim.
 
No podem pensar que el fenomen migratori s'hagi acabat. Sembla que la economia comença a remuntar, encara que molt a poc a poc, i s’aniran creant llocs de treball. Com que els llocs de més baix nivell no els vol fer la gent d’aquí, això donarà lloc a una nova onada d’immigració per cobrir aquestes feines. Per això cal seguir estudiant i aprofundir en els processos d'atenció i integració dels immigrants.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Cerdà, Jordi Ayuntamiento de Barcelona. Concejalía de Juventud.Jefe del Gabinete
Garrido, Juan Pablo Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Masabeu, Josep Braval. President
Ramírez, Dídac Universidad de Barcelona. Rector
Sanchis, Vicent Periodista. Profesor Comunicación Universidad Ramon Llull
Sena, Ernest Fundación Carmen y María José Godó. Administrador
Serrabou, Eduard Braval. Jefe de Programas
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia