You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arribar, els immigrants gaudeixen de sanitat, educació, assistència social, etc. Però no tenen ciutadania, i el procés per a accedir-hi és molt lent i moltes vegades &ldqu ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més complicades. Davant d’aquest fet, ha de canviar la mentalitat del món polític i administratiu, afrontant la resolució dels problemes partint del paradigma que la diferència ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situació d’exclusió social, constatem que l’afecte és una eina fonamental. La persona, cada persona, reacciona quan se sent estimada, i això facilita resoldre les situa ...

La soledat, un condicionant important

Amb aquesta Conversa comencem el 15è any de les Converses sobre Immigració a Braval. Avui hem parlat de diversos factors que influeixen a la vida dels immigrants i de tota persona La soledat n’és un dels més destacats, que provoca que les persones es trobin s ...

Eficàcia de l’acció del voluntariat

En moltes ocasions el voluntariat resol amb pocs mitjans situacions realment dificultoses, gràcies a la proximitat amb la persona “ajudada”. Aquest contacte genera unes relacions afectives que van més enllà de l’ajut concret, i sovint consolida una amistat ...

L’habitatge com a factor d’integració

Seguim parlant de l’habitatge, un dels més grans problemes que avui dia afecten als immigrants (i a molts no immigrants), i que ha generat el fenomen “okupa”. En aquest sentit cal diferenciar entre l’okupa necessitat, i l’okupa anti-sistema. Cal anar artic ...

Hem parlat d’aspectes de comunicació relacionats amb la immigració

Hores d’ara seguim preguntant-nos: què és integrar una persona? Perquè en la vida diària encara es funciona amb equívocs, com, per exemple, quan a nois nascuts aquí, amb la pell d’un altre color o un altra fesomia, els hi preguntem: de quin p ...

La repetició de constants en els processos d’immigració

La situació dels immigrants va variant, però -encara que cada vegada tenim més experiència- es van repetint unes constants que ens porta de vegades a la frustració i a pensar que “això no té remei”. Ens trobem amb una hipòcri ...
Solidaris
La Vanguardia. Editorial 02.04.2022

L'àgil acollida de refugiats ucraïnesos

Algunes ong’s demanen un tracte igualitari per als immigrants d'altres procedències

Integració
Convivència
Gestió de la immigració
Cohesió social
La Vanguardia. Editorial 18.12.2021

Pobresa a Barcelona

Càritas recorda que el 40% de les famílies amb nens a càrrec seu estan en risc d'exclusió

Família
Pobresa
Solidaritat
Marginació