You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

134. Conversa de Maig 2024

En els processos d’integració dels immigrants hi ha dificultats grans en la primera generació; però en ocasions es plantegen dificultats en la segona generació, a causa de que no es volen integrar. Això es produeix quan es troben insegurs i en alguns casos inadaptats. Per això és molt profitós l’acompanyament.

Per aconseguir una bona convivència cal acceptar els immigrants i la seva manera de ser, però també és necessari que ells ens acceptin i vulguin integrar-se i conviure amb els d’aquí; i això passa per acceptar la llengua, els costums, l’entrellat social, etc.

En aquest procés hi ha un factor de gran importància, que són les emocions. Els que venen tenen unes emocions, i els d’aquí també, potser molt diferents. I cal harmonitzar-les. A nivell cognitiu, entenem que cal integrar els immigrants, però a nivell emocional, de vegades, no estem en condicions de fer-ho.

Per això és tan eficaç l’acció de les entitats i tota la xarxa social actuant per fomentar la “barreja” en diverses activitats. Així es facilita el mutu coneixement i es superen prejudicis i estereotips. El voluntariat és un gran instrument d’inserció social dels nouvinguts, acaba essent un model per adaptar-se i -quan el mateix voluntari és un immigrant arribat fa uns anys- és un gran exemple per a la integració.

De fet, podem distingir dos tipus d’immigració: per trasllat professional (feina, màster, estudis, etc.) o per necessitat econòmica. En el primer tipus no hi pensem quan parlem d’immigració, doncs considerem només les persones necessitades. Però també generen problemes de comprensió i adaptació: tenen la idea que estan obligats a conviure, però no a integrar-se, i això genera “mal exemple” als seus conciutadans.

Tenim necessitat d’immigrants de cara al futur, per cobrir llocs de treball, per compensar la baixa natalitat, per mantenir l’estat de benestar. I cal seguir obrint camins per aconseguir una bona convivència: contractació en origen, processos de legalització racionals, potenciar la formació professional com un factor d’integració i accés al món laboral, etc.

ASSISTENTS
Nom Carrec
Amores, Josep Kiteris. Productor de cinema
Camí, Carles Confederació Centres Autònoms Ensenyament Catalunya. President
García Pérez, Miguel Ángel Braval. Secretari
Masabeu, Josep Braval. President
Otero, Ramon Braval. Director
Pericó, Conxita Associació Catalana de Llars d’Infants. Presidenta
Purroy, Jesús Àvida Bicotech. Fundador i Director General
Suñol, Blanca EY. Marketing i Comunicació Barcelona
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia