You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

Tot i les dificultats, la gran xarxa social que tenim possibilita la cohesió social

Comencem el 14è any d’aquestes Converses.   La situació de l’habitatge en molts barris de Barcelona és especialment precària i dificulta molt la interrelació entre habitants de diversos països. L’increment de pisos ...

L’afecte personal, un element bàsic en els processos d’inclusió social

Una conversa molt variada, rica en vivències i amb moltes aportacions positives, fruit de l’experiència de cadascun dels participants.   Cada vegada es detecten més les situacions de pobresa “amagada” que es produeixen en famí ...

Cal redefinir el paper de les ONG i el tercer sector

Anem observant que, sota l'argument de la professionalització amb el desig d'oferir un servei de "qualitat", les ONG es van convertint en empreses de serveis amb un alt nombre de personal contractat. Això comporta una despesa que només es pot afronta ...

L’educació és el factor fonamental per aconseguir l’ascensor social

És molt destacable l’esforç que es fa a les escoles per aconseguir l’arrelament dels immigrants en la nostra societat. Els processos que faciliten la relació entre persones de diferents països fan que ens anem coneixent cada vegada més, es tren ...

Arribem a la Conversa número 100

Gairebé tota la conversa d’avui ha estat relacionada amb les experiències de voluntariat dels assistents.   La persona que vol fer voluntariat necessita una preparació, tant en coneixements específics segons la dedicació, com en ca ...

La família, suport incondicional en els processos migratoris

La diversitat de participants en la conversa d’avui ens ha portat a repassar el paper de les famílies en el procés migratori.   La migració d’una part de la família comporta unes separacions afectives que -encara que siguin temporal ...

Els joves cerquen com aportar quelcom a la societat

Avui ens hem centrat molt en les experiències dels joves, que en molts casos cerquen aportar quelcom a la societat. De vegades amb uns plantejaments molt de “fer volar coloms”, i en altres ocasions amb plantejaments més realistes; però el que és com ...

Comencem l’any 13. Aportacions molt vivencials

La diversitat dels participants d’avui ha propiciat unes aportacions molt vivencials, tant per les pròpies experiències, com pel fet que alguns formen famílies de diversos països, i això els ha fet plantejar com han d’educar els fills, i on s&r ...
Solidaris
La Vanguardia. Editorial 02.04.2022

L'àgil acollida de refugiats ucraïnesos

Algunes ong’s demanen un tracte igualitari per als immigrants d'altres procedències

Integració
Convivència
Gestió de la immigració