You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

117. Conversa de Març 2020

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, provinent de diferents llocs de l’estat espanyol, amb la immigració actual procedent de diferents parts del món.

Hi ha molts factors, situacions i actituds que es repeteixen, mentre que d’altres són més específics d’una situació global de precarietat.

En la primera immigració hi havia una proximitat cultural i lingüística, que no es dóna en les circumstancies actuals.

En la primera hi havia una carència de mitjans assistencials, cosa que actualment no es dóna: hi ha molts més mitjans, tant estructurals públics, com promoguts per la societat civil.

En les dues situacions el tema més urgent fou i és l’habitatge. Els primers ho resolien amb barraques infrahumanes, i actualment amb pisos pastera, igualment infrahumans.

La capacitat d’esforç i resiliència és un factor fonamental. En les dues situacions l’immigrant té una motivació molt important per tirar endavant i fer-se un lloc a la societat. Els que han sabut posar l’esforç, amb el temps són part activa de la societat. Abans i ara.

El flux d’informació actual a tots els nivells satura i a més planteja el repte d’aconseguir diferenciar la informació verídica i la falsa (fake news). Tothom té accés a instruments de transmissió de la informació, però pocs la contrasten i a més tenen dificultats per a saber la seva certesa. Això provoca que de vegades es vagin estenent opinions infundades que generen intranquil·litat, en uns moments tan especials com els actuals.

ASSISTENTS
Nom Carrec
Dalmau, Carles Antic Síndic de Greuges Sant Boi. Advocat
Dimiceli, Stefano EY. Consultoria
Frade, Javier Frade Gobeo & Asociados. Advocat i economista
García, Miguel Ángel. Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
López Pruna, Guillermo AD Marina. Gerent
Masabeu, Josep Braval. President
Teodoro, Jaume Universitat Pompeu Fabra. Enginyer telecomunicacions i economista
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia