You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

131. Conversa de Febrer 2024

Ens hem fet una pregunta molt bàsica: qui és immigrant, i si ells tenen consciència d’aquest rol. Ens sembla que actualment hem de considerar immigrant a aquella persona que no té regularitzada la seva situació com a ciutadà. En el cas dels fills d’immigrants nascuts aquí, ells no es perceben com a immigrants, encara que la resta de la societat els veu així en un primer cop d’ull.

Un altre aspecte és determinar el “percentatge” d’incorporació a la societat que han de tenir els immigrants, sense que ells perdin la seva identitat. És el tema profund dels models d’integració o acomodació que es fan servir als diversos països: assimilació, interculturalitat, multiculturalitat...

Tenim necessitat dels immigrants, per la realitat laboral, per la manca demogràfica, i perquè els d’aquí no volen assumir treballs de baix perfil, donat que tenen subsidis i subvencions que els emparen. Això genera una situació poc comprensible, amb taxes d’atur altes i persones que no volen assumir llocs de treball. En alguns països ho resolen obligant a que, a la tercera oferta de treball que es rebutja, es perd el subsidi.

En el món educatiu, es percep cada vegada més una separació entre la vida escolar i la vida familiar, que es manifesta en ocasions amb enfrontaments o amb manca de suport a la tasca educativa de les escoles.

En el món laboral, la aportació de les dones dona un sentit diferent en com afrontar els problemes i el plantejament per a la seva solució. En moltes ocasions és un sentit molt més humà que el dels homes, i això enriqueix les estratègies de les empreses.

Per procedències, els sud americans son els immigrants més pròxims per cultura, llengua, religió, a la nostra realitat social; i això fa que s’incorporin més ràpidament a la nostra societat.

ASSISTENTS
Nom Carrec
García Pérez, Miguel Ángel Braval. Secretari
Juli, Jordi Mediolanum. Family Banker. Supervisor
Masabeu, Josep Braval. President
Mazon, Leandro EY. Consultoria
Merino, Anna PwC España. Directora Strategy & Economics
Poveda, Ernesto ICSA Grupo. President
Senserrich, Eva Institut Jaume Botey. L’Hospitalet. Cap d’Estudis
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia