You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Més de 2,4 milions de nens espanyols viuen en situació de pobresa

Cohesió social
El Periódico. 01.02.2023
Integració
Pobresa
Entidades
Marginación

Informe davant de l'ONU

La taxa de risc de pobresa i exclusió afecta el 28,9% dels nens i nenes a Espanya. En total, més de 2,4 milions de menors estan en situació de pobresa. Són dades que l'oenagé Save The Children ha posat sobre la taula aquest dimarts a Nova York durant la presentació davant l'ONU del programa CaixaProinfància, pioner en la lluita contra la pobresa infantil i considerat un model de col·laboració publico-privada en què estan implicats la Fundació 'la Caixa', entitat consultiva del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC), el Govern espanyol i Save The Children.

El director general de Save the Children Espanya, Andrés Conde, ha explicat que un terç de les famílies que atén l'oenagé viuen amb 100 euros al mes per persona, i gairebé el 5% no tenen cap ingrés. El 64% dels menors resideixen en famílies que sobreviuen amb uns ingressos mitjans mensuals inferiors a 1.000 euros, i prop de la meitat dels progenitors no tenen feina.

"Un nen que avui viu en la pobresa en un país com Espanya té una alimentació deficient i fa els deures amb l'abric posat a casa perquè la família no la pot mantenir a una temperatura adequada. Tampoc pot anar al dentista o al psicòleg, ni posar-se'n ulleres, encara que les necessiti. És una realitat domèstica, no sempre visible, però que llasta el futur d'un país. I no ens podem permetre que més de dos milions de nens i nenes malvisquin al nostre", ha exposat sense pèls a la llengua Comte.

Per ajudar a pal·liar aquesta situació i donar suport al ple desenvolupament dels nens més desafavorits es va posar en marxa el 2007 a 128 ciutats espanyoles el programa CaixaProinfància, l'objectiu del qual és garantir la promoció socioeducativa del menor. Per fer-ho, s'activen cinc àmbits de treball: reforç educatiu, suport educatiu a les famílies, campaments i activitats d'estiu, atenció psicoterapèutica personal i familiar i ajuts per a l'alimentació i la higiene infantil, ulleres i audiòfons.

El director general de la Fundació 'la Caixa', Antoni Vila Bertrán, i el subdirector general de la mateixa entitat, Marc Simón, han fet balanç davant l'ONU: el programa atén anualment més de 61.500 nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys i més de 38.000 famílies. Compta amb la col·laboració de més de 400 entitats socials que són les que s'encarreguen d'atendre de manera directa les famílies, prioritzant les ajudes i fent el seguiment de cada cas.

Els participants al programa obtenen el títol de l'ESO en nivells similars a la resta de la població. Com a dada rellevant, si en contextos de baix nivell socioeconòmic, la mitjana espanyola d'abandó prematur de l'ESO s'acosta al 30%, en el cas dels participants al programa només el 4% deixa els estudis a secundària.

L’educació és capital

Avui hem tractat molts aspectes relacionats amb l’escola. Tenim una problem&a ...

Qui és immigrant?

Ens hem fet una pregunta molt bàsica: qui és immigrant, i si ells tenen consci& ...

Nous reptes: les coses van canviant

El barri del Raval ha evolucionat molt en els darrers trenta anys. Abans estava ocupat per ge ...

Una conversa ben diversificada

Hem parlat de la situació dels menors no acompanyats. La procedència majorit&ag ...