You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

124. Conversa d’Octubre 2022

Estem en uns moments, després dels dos anys de pandèmia, en que s’ha tornat a disparar la despesa de la gent benestant -restaurants plens, viatges, compres, etc.- i al mateix temps estan creixent els nivells de pobresa.

Segons els mitjans de comunicació, acabem de conèixer que es necessitaran 200.000 enginyers en deu anys, i al mateix temps manquen 15.000 conductors de camió a Espanya. Hi ha llocs de treball que no s’ocupen, i a la vegada està creixent l’atur. L’11% dels sense sostre a Espanya han fet estudis universitaris... Sorprenent!.

Però, a diferència d’altres països -com les banlieues de París- aquí la situació no ha explotat, entre altres raons perquè aquí tenim una gran xarxa social: les escoles, el sistema sanitari, les parròquies, les entitats, l’assistència social, i la gent, molta gent que ajuda el seu parent, el seu veí...

En la convivència diària és molt necessari compartir uns paràmetres fonamentals d’educació i comportament per tal d’establir un ambient còmode per a tothom. Com que cada cultura té els seus paràmetres, cal incidir en què els immigrants coneguin, respectin i comparteixin els paràmetres de la societat d’acollida, cosa que de vegades no s’acaba d’aconseguir. Així, per exemple, alguns xinesos escupen al transport públic –costum acceptada en el seu país- i cal fer-los entendre que aquí és una falta d’educació, etc.

La relació personal és el camí més ràpid i segur per transmetre els paràmetres de convivència, perquè s’aprèn a conviure convivint. I la actuació de les entitats de suport socioeducatiu, d’atenció primària, o de servei assistencial, amb el concurs del voluntariat aconsegueixen aquest aprenentatge amb rapidesa, perquè es produeixen àmbits d’amistat, que moltes vegades perduren en el temps.

ASSISTENTS
Nom Carrec
Bosch, Antoni Notari
Fajula, Ramon OCA Foundation. President
Masabeu, Josep Braval. President
Munné, Frederic Tribunal Arbitral de Barcelona. President
Padrol, Mònica RT Cultural. Directora
Pratdesaba, Ramon Herento. Director
Quesada, Alberto Braval. Director
Vidal, Marcel Periodista
Vidal Gispert, Joaquim Escola Ramon Fuster. Director
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia