You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Multiculturalisme sense culpa

Ciutadania
Norbert Bilbeny
Integració
Convivència
Cohesió social
Gihadisme

Quan no es pot o no es vol trobar la causa d'un conflicte es sol culpar a un tercer, a una conspiració, a un fantasma. La maledicció recau ara sobre l'islam i el multiculturalisme, erròniament identificat amb el suport del que és de fora en detriment del que és propi. En altres dates la maledicció va pesar sobre el comunisme o el liberalisme. A Espanya, històricament, sobre jueus, moros, indis, gitanos i maçons, per no retreure'ns a Indíbil i Mandoni. Recordem que el liberalisme va ser "pecat" a l'Espanya del XIX i el comunisme el "dimoni" a la del XX.

Ara li toca al multiculturalisme, associat amb la condescendència cap a les reals o presumptes conductes irregulars de residents estrangers o de nacionals d'origen estranger. De manera que alhora es rebutgen: pluralisme, tolerància, integració, mundialització (no confondre amb la neoliberal "globalització") i un dia pot venir fins i tot la democràcia mateixa.

No és país per a vells, es titula la pel·lícula -compleix deu anys- dels germans Coen. Doncs bé: no és ara el món un país per gent cosmopolita, tolerant i interessada per l'altre. (...)

Multiculturalisme és respecte i suport de la diversitat cultural. L'oposat a monoculturalisme, que identifica la identitat nacional amb la cultural i confon la integració democràtica amb la dura i contraproduent -avui produeix gihadistes- assimilació.

Com oposar-se a això en una època en què la població es concentra a les ciutats i aquestes són pluriètniques? El repte és fer compatible la diversitat amb el respecte a les normes comunes i la cultura històrica de cada país, que per cert és el resultat de l'acoblament. Així són la cultura "europea", la "occidental", i el mateix cristianisme.

Per això la millor fórmula és evitar aquell tipus de multiculturalisme que subratlli les diferències i condueixi al gueto, i reforçar, en canvi, al potenciador de la interculturalitat, el diàleg i el pacte. Tot un repte i part de la solució al gihadisme.

Norbert Bilbeny. La Vanguardia, 26.06.2017. p.21

Paral·lelisme en els processos migratoris

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, ...

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...