You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

El paper del Voluntariat

Solidaris
La Vanguardia
Integració
Èxit escolar
Voluntariat
Generosidad

Quan es comença a entreveure amb força la crisi social i econòmica que porta associada la pandèmia de la Covid-19, emergeix amb la mateixa intensitat la necessitat de prestar atenció als més vulnerables de la nostra societat, que són i seran els grans damnificats.

És aquí quan les oenegés juguen un paper destacat. El problema és que soles no poden. Totes van realitzar un gran esforç durant la primera onada de virus, que va delmar els seus recursos.

Tampoc van sobrades de voluntaris que realitzen, de forma abnegada, tasques de suport escolar per a alumnes en situació de vulnerabilitat.

El curs passat, per posar un exemple, el Servei d'Intervenció Educativa de Pont Major, un dels 53 punts educatius actius que hi ha a la diòcesi de Girona, atès per Càritas, tenia dotze voluntaris i aquest curs només hi ha dos.

No tots els estudiants compten amb un ordinador amb el qual seguir les classes telemàticament en cas de confinament, i per això el paper d'aquests voluntaris és bàsic per pal·liar els efectes de la bretxa digital i assegurar a tots els joves el seu dret a l'educació.

La Vanguardia.  Creiem que… 15.11.2020. p. 2

Paral·lelisme en els processos migratoris

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, ...

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...