You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Per no perdre població

Immigració
Periódico "El Raval"
Pobresa
Gestió de la immigració
Demografia
Ciudadanía

La població resident a Espanya creix i supera per primer cop els 47 milions d'habitants.

A la primera meitat de l’any 2019 Espanya va guanyar 163.336 persones gràcies al fet que la immigració va aconseguir compensar el saldo vegetatiu negatiu. Això vol dir que no només van arribar a la península més persones de les que se’n van anar (209.097) sinó que aquest nombre va ser fins i tot major a la pèrdua de població provocada per la diferència entre les persones que van morir i les que van néixer (45.002).

Segons les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) la població estrangera que més va créixer el primer semestre del 2019 va ser la colombiana i la veneçolana, encara que els marroquins segueixen sent el col·lectiu amb el major nombre de residents al nostre país. Més de 700.000. Tota la població estrangera suma un total de 5.023.279 persones, el 10,7 per cent de la població.

Periòdic "El Raval". Febrer 2020. p. 10.

Tots els experts confien que el saldo migratori positiu "segueixi tenint suficient estirada" les pròximes dècades per compensar la pèrdua de població pel major nombre de persones que moren de les que neixen.

El creixement de la població és a més molt desigual a tot el territori. En 13 comunitats autònomes creix mentre que en quatre es redueix. Balears i Madrid registren els majors increments, mentre que Extremadura, Astúries i Castella i Lleó perden població. "En aquestes regions el saldo vegetatiu és negatiu i el saldo migratori no ha arribat a compensar aquesta pèrdua d'habitants", assenyala el demògraf i tècnic de l'INE, Jorge Vega. A les Balears, en canvi, la població va créixer gràcies a la immigració, sobretot, colombiana i italiana.

Paral·lelisme en els processos migratoris

Trobem un gran paral·lelisme entre la immigració dels anys 50 del segle passat, ...

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...