You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Barcelona és Solidària

Solidaris
Núria Gispert
Valors
Convivència
Voluntariat
Solidaritat

Una de les situacions més complexes que m'he trobat a la vida va ser el fenomen migratori. La situació dels sense papers i la Llei d'estrangeria, la tancada a la parròquia del Pi i a la Catedral va suposar un bon trencaclosques.
Un dels xocs més grans va ser veure a Càritas determinades situacions personals i socials que passaven a la ciutat de Barcelona. Estar al costat dels més febles, dels més desfavorits, dels que estaven al costat del precipici, a les clavegueres de la ciutat. Moltes vegades les lleis no estan pensades per a determinades situacions.
La crisi que es va iniciar fa uns anys ha irromput de manera global, ha suposat pèrdues per a motes persones i un pas enrere en l'estat del benestar. La crisi ha provocat molts desencisos i moltes situacions complicades. És una crisi social que ens porta atur, precarietat laboral, desnonaments i fins i tot por. Moltes famílies no disposen de cap suport per sortir de la situació en que es troben. Cal que les administracions conjuntament amb les entitats continuïn treballant braç a braç per millorar les condicions de vida de les persones. No podem deixar les persones a la vorera, hem de buscar els canals perquè puguin sortir de les situacions límit. No podem anar enrere. No podem perdre tot el que vam aconseguir. És una tasca difícil però possible.
En un moment en què l'economia s'imposa a la política. En un moment en què cal que es recuperin els valors i l'ètica. La nostra finalitat és que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i no hi hagi persones excloses al món.
No es tracta només de pal·liar les necessitats bàsiques de les persones més pobres, inó lluitar contra les desigualtats i les injustícies que les causen. No hem de fer beneficència, sinó promoció.
Tot i aquestes situacions complexes he de dir que sempre m'ha mogut la utopia per millorar les coses. Sobretot hem de tenir utopies, hem de tenir esperança. Tot i les dificultats existents, hem de pensar que ens en sortirem. És veritat que la situació actual és complexa, però al llarg de la història del nostre país hi ha hagut situacions tan o més complicades, i per un lloc o altre sempre acaba sortint el sol. Amb les nostres capacitats i amb la nostra constància i treball ens hem recuperat de situacions límit.
Cal pensar que la gent d'aquest país té una capacitat de treball important, que tenim una xarxa de voluntariat, d'entitats i de persones que treballen en benefici dels altres, dels infants, de la gent gran, de les persones en risc d'exclusió social i en molts altres camps.
El voluntariat és doncs un sector important que facilita i ajuda a tirar endavant els projectes socials.
Som un país que hem de potenciar els valors. Valors que hem de transmetre als més petits. Els valors són un puntal fonamental per ser solidaris, per respectar-nos. Podem tenir idees diferents i segur que és bo tenir pensaments no coincidents, però no per això hem de deixar que les ciutats i les persones no avancin. Els primers ajuntaments democràtics en són un bon exemple. Partits diferents van aconseguir fer un canvi social molt important.
No podem deixar que els nostres joves marxin a buscar-se el futur fora. Avui no podem permetre que les persones grans no tinguin una bona vellesa, no podem deixar marxar el talent. La formació als més petits és fonamental perquè les societats avancin. Cal donar formació i coneixement. Cal invertir en les persones. Sense les persones les ciutats no bateguen. Les persones són el potencial de les ciutats i cal que les escoltem per anar construint el futur. Si convé cal consultar, si convé cal negociar, cal escoltar la veu de la ciutadania. No es pot, però, fer populisme. Les coses s'han de fer ben fetes.
Les administracions han de ser transparents en totes i cada una de les accions que porten a terme. La ciutadania ha de conèixer totes les actuacions que des de les administracions es fan a les ciutats. Les administracions s'han de reinventar per poder sortir de la crisi.
Cal també demanar a la ciutadania que s'impliqui en el món de les entitats i el voluntariat. Sempre ha quedat palès que som un país solidari.

Núria Gispert. Pregó de les Festes de la Mercè 2014 (fragments)

Les Converses sobre Immigració a Braval faciliten generar idees

En els processos d’integració dels immigrants hi ha dificultats grans en la prim ...

Por a parlar d’immigració?

En aquests moments, potser perquè estem en permanent campanya electoral, sembla que hi ...

L’educació és capital

Avui hem tractat molts aspectes relacionats amb l’escola. Tenim una problem&a ...

Qui és immigrant?

Ens hem fet una pregunta molt bàsica: qui és immigrant, i si ells tenen consci& ...