You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

98. Conversa de Desembre 2017

Avui ens hem centrat molt en les experiències dels joves, que en molts casos cerquen aportar quelcom a la societat. De vegades amb uns plantejaments molt de “fer volar coloms”, i en altres ocasions amb plantejaments més realistes; però el que és comú són les ganes “d’arremangar-se” per tal de contribuir a solucionar els problemes.
 
Aquesta actitud genera sovint un clima de confiança entre el que és ajudat i el que ajuda, de manera que es va convertint en el seu referent. La confiança és bàsica en tot tipus de cooperació. La relació personal entre cada beneficiat i cada persona voluntària és el millor mitjà per superar les dificultats.
 
Fent una visió retrospectiva des de finals dels anys 60 del segle passat, s’observa que tenim gairebé una generació “desconcertada” i “desnortada”, que difícilment ha pogut transmetre valors de solidaritat als seus fills. Però ara ens trobem amb molts joves engrescats per fer coses pels altres, amb una contribució molt gran al món del voluntariat. És una gran esperança de futur.
 
A nivell laboral es constata una millor formació acadèmica dels joves, però de vegades hi manca la capacitat de l’esforç, conseqüència en molts casos de què els hi hem donat tot, i no saben sacrificar-se per assolir objectius. En els processos educatius cal incidir més en aquest factor.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Costa, Mn. Joan Parròquia de Betlem. Rector
García, Miguel Ángel. Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Masabeu, Josep Braval. President
Otín, Eduard Teccon Evolution. Director
Salat, Carles Radio Gràcia. Director
Sobrino, Francesc Cos de Bombers. Centre de coordinació
Ysern, Florentino Braval. Voluntari
Solidaris
La Vanguardia. Editorial 02.04.2022

L'àgil acollida de refugiats ucraïnesos

Algunes ong’s demanen un tracte igualitari per als immigrants d'altres procedències

Integració
Convivència
Gestió de la immigració