You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

92. Conversa de Gener 2017

En els processos d’integració dels immigrants, veiem que hi ha diversos àmbits que estan resolts i a l’abast de qualsevol persona. Afortunadament, de fet, la nostra societat ha aconseguit uns paràmetres de benestar que fan accessible a tothom la sanitat, la justícia i l’escolarització.
 
Tenim dos gran problemes: la feina i l’habitatge.
 
El mercat de treball necessita persones amb qualificació; per això és tant important que l’èxit escolar sigui habitual en tots els estudiants, perquè és la porta del seu futur. En aquest sentit, tot l’esforç de les entitats i el voluntariat en el reforç escolar dels adolescents és d’una vàlua que mai agrairem prou.
 
Per contra, en el camp de l’habitatge tenim seriosos problemes, derivats dels elevats preus -tant de compra com de lloguer- que fan que les persones amb poca capacitat adquisitiva es vagin concentrant en determinats barris que esdevenen marginals.
 
En aquest sentit aquests dies els mitjans de comunicació destaquen -sorprenentment- que el preu per m2 de l’habitatge a Ciutat Vella és un dels més alts de Barcelona. les noves promocions i rehabilitacions d’habitatge estan produint una situació difícil: d’una banda s’incrementa el nombre de lloguers en pla “pis turístic” que expliquen la pujada dels preus. Però d’altra banda, com que el nombre d’habitants -especialment nouvinguts- es manté estable, això implica que estan augmentant els “pisos-patera”, com així hem pogut comprovar.
 
Tot i que aquesta és una qüestió que no s’arregla amb quatre dies, seria desitjable més empenta per part de l’administració per afrontar-ho i donar-hi solucions.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Comas, Jordi Empresariales. Asesor
Farreras, Jordi Braval. Director
García, Miguel Angel Assessor educatiu. Amèrica del Sud
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Horcajada, Juan Fernando Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Magistrado jubilado
Jané, Joan IESE. Profesor de Dirección de Producción
López de Lamadrid, Luis Festival Castell de Peralada. Exdirector
Masabeu, Josep Braval. President
Serrabou, Eduard Braval. Jefe de Programas
Cohesió social
Periódico “El Raval”. Editorial

La Barcelona que pateix

Cal mirar des de tots els angles

Convivència
Pobresa
Marginació
Crisi
Cohesió social
Lluís Foix. La Vanguardia

El pacte de la por a l'altre

Sense els migrants arribats aquest segle, Europa seria més pobre, més vella i més fràgil

Integració
Cohesió social
Gestió de la immigració
Demografia