You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

60. Conversa de desembre 2012

 
Fins fa ben poc, afrontàvem les dificultats d’atenció social seguint aquella dita: primer dóna-li un peix, i alhora ensenya-li a pescar. I a la vegada miràvem d’aconseguir un arrelament dels immigrants en la nostra societat, de tal manera que no es trenqués la convivència i s’aconseguís la cohesió i l’ascensor social.
 
En molt poc temps aquest esquema ha saltat pels aires. Creix el nombre de persones que viuen sota el llindar de la pobresa i l’atur s’incrementa entre persones amb una notable qualificació professional. Alhora hi ha llocs de treball que no es poden cobrir perquè la gent no els vol fer. I en alguns joves es detecta manca de fermesa, exigència i personalitat per afrontar situacions difícils. De manera que el nombre de persones que es veuen obligades a anar a treballar a fora va en augment. I en el cas dels joves immigrants, això encara provoca més desarrelament.
 
Si abans podíem oferir als joves una certa seguretat: “estudia i després trobaràs feina aquí”, ara estem en una situació permanent d’incertesa.
 
Com ho afrontem? Ha estat una conversa molt profitosa, i ha semblat que caldria incidir en:
 
Primer, resoldre els factors bàsics: alimentació, habitatge, salut, etc. I alhora incidir en la formació.
 
Després, inculcar en els joves els valors de la exigència, fermesa, esperit de lluita, generositat envers els altres, afany de col•laboració, etc. mitjançant el suport acadèmic, mentoring, relació personal amb una persona voluntària més gran, etc.
 
Cal que dominin bé les noves tecnologies de la comunicació i els idiomes, doncs cada dia més tots els àmbits de treball ho necessiten. S’ha d’incrementar l’esperit d’emprenedoria. D’acord amb les capacitats de cadascun, mirar d’orientar cap als sectors professionals que ofereixen llocs de treball. A més dels coneixements, han d’adquirir competències que els facin versàtils.
 
En aquesta transmissió de valors que conformen la personalitat dels joves, cada vegada és més necessària la interrelació amb la família. Per tant és vital que les entitats ho tinguin ben present per involucrar-les en els processos de formació.

 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Descalzo, Ismael Hotel Barceló Raval. Director
Garrido, Juan Pablo Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Maneu, Salvador Fundació Príncep de Girona. Director General Técnico
Masabeu, Josep Braval. President
Pujol, Josep Mª Technowind. Director General
Romeu, Rosa Fundació Catalana de l’Esplai. Patrona
Serrabou, Eduard Braval. Jefe de Programas
Silva, Carlos Admira. Presidente
Immigració
Periódico "El Raval"

Per no perdre població

Els demògrafs defensen la immigració com "l'única solució" perquè Espanya no perdi població

Pobresa
Gestió de la immigració
Ciutadania
Demografia
Educació
Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris

Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat