You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

59. Conversa de novembre 2012

 
Desgraciadament, cada vegada hi ha més persones que es troben en risc d’exclusió social. Afortunadament la resposta d’un coixí social molt solidari fa possible que l’esclat social no es produeixi.
 
La relació personal amb cadascun dels “afectats” contribueix a que aquestes persones no perdin l’autoestima ni les forces per tirar endavant. En aquest procés és molt necessari incidir en evitar la pèrdua dels valors adquirits anteriorment: ordre, higiene, salut, respecte als altres, etc. És a dir, facilitar que no es produeixi una desestructuració de la personalitat. I a això contribueix eficaçment la dedicació del voluntariat, de cada persona voluntària.
 
La dignificació de la persona ha de ser un dels eixos d’aquest treball solidari.
 
Es constaten les dificultats econòmiques de les famílies i alhora la dificultat de finançament de moltes entitats assistencials, en ocasions perquè estan sobredimensionades en la seva estructura, i caldrà que es replantegin la seva actuació prioritzant la gestió del voluntariat.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Carrero, Frederic Devir. Director Comercial
Comadrán, Agustí Edacmosa. Presidente
Garrido, Juan Pablo Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Masabeu, Josep Braval. President
Ojeda, Juan Carlos Ferrer Ojeda, seguros. Presidente
Serrabou, Eduard Braval. Jefe de Programas
Striebinger, Wolfgang Chiringuito de Dios. Director
Immigració
Periódico "El Raval"

Per no perdre població

Els demògrafs defensen la immigració com "l'única solució" perquè Espanya no perdi població

Pobresa
Gestió de la immigració
Ciutadania
Demografia
Educació
Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris

Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat