You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONVERSES

80. Conversa d'Abril 2015

Parlem àmpliament sobre els motius que poden haver influït en aquest esclat de jihadisme que estem patint.
 
Veiem que és difícil determinar-los, però sembla que pot ser una barreja de diversos ingredients: la pobresa, el fracàs de la integració i comprovar la pròpia exclusió social. A les persones en aquesta situació no els hi és molt difícil fer el salt de la marginació al radicalisme.
 
D’altra banda, es constata que els guetos de la nostra immigració magrebí semblen terreny abonat per als jihadistes. En aquest sentit es veu molt convenient fer un seguiment acurat dels missatges que prediquen els imams.
 
A mida que es consoliden en la nostra societat unes bosses de marginalitat econòmica, es consolida paral·lelament un ressentiment social que no té més possibilitat de desfogar-se d’una altra manera que no sigui abraçant la causa més oposada als valors i els costums dominants.
 
Ens sembla que aquest raonament mental es produeix tant en joves de famílies immigrades com en joves de famílies autòctones, perquè el problema no és la immigració, el problema és l’atur i la falta de futur.
 
Afortunadament -en el Raval i en molts altres indrets-  tenim una gran xarxa social que facilita la cohesió.
 
ASSISTENTS
Nom Carrec
Arquerons, Xavier Gruparpa. Presidente
Carrión, Gerard Flama, agencia de noticias. Redactor jefe
García, Carles Fibac. Consultor
Garrido, Juan Pablo Braval. Director
Gispert, Núria Càritas. Ex-presidenta
Masabeu, Josep Braval. President
Salvans, Astrid Institución Josefa Maresch. Responsable de proyectos
Serrabou, Eduard Braval. Jefe de Programas
Immigració
Periódico "El Raval"

Per no perdre població

Els demògrafs defensen la immigració com "l'única solució" perquè Espanya no perdi població

Pobresa
Gestió de la immigració
Ciutadania
Demografia
Educació
Rosa Salvador

La demanda d'FP supera la d'universitaris

Tècnics estrella. La manca d'experts puja els sous, i un soldador en Bizkaia guanya 2.800 euros

Èxit escolar
Joventut
Inserció laboral
Universitat