You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Programa Ocupacional

Els voluntaris fan el seguiment motivador de cada participant, de manera que s’aconsegueixi la inserció laboral. Procuren inculcar-los hàbits de treball (puntualitat, constància, la manera de presentar-se, la tasca ben feta, saber administrar els diners…) i d’estudi (estructurar-se en l’acompliment de les obligacions, adoptar una actitud d’escoltar i voler aprendre, adquisició de coneixements…).

S’estableixen itineraris personalitzats d’inserció per a cada usuari, tot informant i orientant sobre les diverses tècniques i possibilitats per a inserir-se en el mercat laboral.

En alguns casos s’inscriu als usuaris en cursos de formació en empreses i centres especialitzats.

Per mitjà de la nostra borsa de treball es capten ofertes per facilitar-les als participants.

Es fa un seguiment després de la col•locació laboral, durant els primers moments del treball.

GALERIA