You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOTÍCIES

Les famílies del Raval s'interessen per l'educació dels seus fills

El passat 11 de febrer van anar a Braval les famílies dels nois de 4 º de primària a 2 º d'ESO per escoltar la conferència del professor Alejandro González que va exposar com part integrant de ser pares és formar-se en ser-ho.

El dia 25 va ser el torn per als pares i fills de 14 a 18 anys. En aquesta ocasió, els professors Rafael Caraballo i Tomás Serrano van explicar el sistema educatiu actual, els itineraris formatius, les diferents carreres professionals i aquelles que s'espera que tindran major demanda durant els propers anys.
 
En ambdues ocasions un voluntari de l'Acció Social Montalegre va presentar un nou projecte de tutories professionals que aquesta Assocació ha posat en marxa. Aquells pares que ho desitgin podran comptar amb l'ajuda d'un tutor professional, voluntari de la ASM, perquè els assessori en la seva carrera professional.
GALERIA