You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOTÍCIES

Escola de pares: curs d'orientació familiar sobre l'adolescència

Per segon any consecutiu, l'escola de pares de Braval ofereix un dels programes d'orientació familiar que ofereix l'associació FERT. El programa d'aquest any tracta de l'adolescència i està dirigit a pares amb fills entre els 14 i 16 anys. Amb aquest programa, mitjançant l'anàlisi de casos reals, els pares descobreixen els valors dels adolescents i aprenen a plantejar amb ells un tracte prudent que fa eficaç la comunicació en moments de crisi. A més s'analitzen les tendències socials que incideixen en el desenvolupament de la seva fràgil personalitat.
 
El curs té lloc durant 6 dissabtes de 18:00-19:30 h. Va començar el dissabte, 17 de març, i terminarà el dissabte, 26 de maig, i segueix el següent quadre temàtic:
 
   1. Crisi i reptes de l'adolescència. Adolescència temps de paciència;
   2. Descobriment dels valors adolescents. El coneixement i l'acceptació dels fills;
   3. El despertar de la sexualitat. Efervescència i autodomini. L'educació per l'amor;
   4. El valor de la imatge corporal. Anorèxia o la somatització de les modes. El cos, manifestació de la persona;
   5. L'autoritat. Models contracorrent. Autoritat, llibertat i responsabilitat;
   6. La moguda adolescent. Amics, riscos i drogodependència;
   7. La religió i la intimitat de la persona. Assentament d'una escala de valors;
   8. Llar i decoració familiar. Relacions conjugals: Comunicació madura.
GALERIA