You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOTÍCIES

15 anys de Converses sobre Immigració a Braval

Acabem de publicar aquest nou estudi, Claves de éxito para el ascensor social, en el qual es recullen els coneixements adquirits al llarg de 15 anys en les 117 Converses sobre Immigració a Braval que hem mantingut fins al moment, i en què han participat 600 persones expertes provinents de diferents àmbits culturals, professionals i ideològics: empresaris, mitjans de comunicació, polítics, institucions assistencials, món educatiu, confessions religioses, administracions públiques i societat civil.

La varietat de participants ha facilitat una visió àmplia de les problemàtiques relacionades amb la immigració; però sobretot ha permès trobar pautes per resoldre els problemes. Cadascú ha aportat la seva experiència, que ha suposat un gran enriquiment per a tothom, dilatant horitzons, i facilitant la millor realització d'aquest treball tan necessari per contribuir a la cohesió social.

El pròleg del llibre és de Núria Gispert Feliu, expresidenta de Càritas, que ha format part del Comitè organitzador d'aquestes Converses en aquests 15 anys, des del primer moment fins a la seva defunció. És l'últim escrit de la seva vida.

Aquest estudi és, en certa manera, una anàlisi molt detallada dels elements que intervenen en els processos migratoris. La complexitat de la immigració mostra que, davant d'una globalització sense límits, cal buscar espais comuns, trencar prejudicis i estereotips, i salvaguardar i millorar la cohesió social. És una bona guia de treball i estudi per a professionals del tercer sector, membres de les administracions de l'àmbit dels serveis socials, estudiants d'educació i treball social, i sectors afins.

GALERIA