You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Casal d'Estiu


D’un mes de durada. Es combinen els aspectes culturals, esportius i convivencials, amb excursions i activitats de coneixement del país.