You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FORMULARI Donacions

Pots fer una transferència / ingrés al compte de la Caixa IBAN ES75 2100 3192 1522 0009 2608

Els donatius realitzats a Braval obtenen desgravació fiscal.
Cal enviar les dades fiscals i t'enviarem el Certificat per a la desgravació.
 
 
DETALLS DE CONTACTE
E-mail
braval@braval.org
Direcció
C/ Cera 51, baixos
08001 Barcelona
(Entrada per Reina Amàlia 2)
Telèfon
+34 93 443 39 04