You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Avís legal

AVÍS LEGAL WEB
 
PROTECCIÓ DE DADES
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 
AVÍS LEGAL LSSI - CE
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ l'informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és: INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ
NIF: G62727185
Domicili social: C / CERA 51 BJ, 08001, BARCELONA
 
USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
 
ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
d) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de INICIATIVES DE SOLIDARITAT i PROMOCIÓ. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ.
 
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 
MODIFICACIONS
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
 
ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 
DRET D'EXCLUSIÓ
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
 
GENERALITATS
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.
 
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.
 
POLÍTICA DE COOKIES
Una galeta és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web, sense cap tipus d'objecte publicitari o similar.
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ, a través de les galetes no recull dada personal algun. Totes les galetes, excepte les utilitzades pel sistema d'estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen a l'acabar la sessió.
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ s'utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació:
 
Tipus Caducitat Finalitat Propies/Tercers
Tecnica/Analitica 15 dies Informació estadistica Google
Tecnica 1 hora Sesio usuario Propia
 
L'usuari podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:
a) La configuració del navegador; (Indicar enllaç a cada navegador per habilitar o inhabilitar cookies)
b) Eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les galetes en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.
L'acceptació de la present política implica que l'usuari ha estat informat d'una forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que INICIATIVES DE SOLIDARITAT I PROMOCIÓ disposa del consentiment de l'usuari per a l'ús de les mateixes tal com estableix l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).