You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Participants 2005-2019

procedents de diversos àmbits culturals, professionals i ideològics, de manera que Braval ha esdevingut un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya.

Cohesió social
Ignacio Uría

Europa davant sí mateixa

Hauria Europa de legislar sobre expressions religioses o culturals alienes a la tradició europea, sigui laica o religiosa?

Integració
Drets i Deures
Legislació
Cohesió social
Ciutadania